รางวัลชนะเลิศด้านการริเริ่มนวัตกรรมใหม่ (Creativity Gold Award)

รางวัล Creativity Award นี้ มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีกระบวนการความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง แนวทางใหม่ ๆ ในแบบที่แตกต่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า
นพ.สยาม เลิศพิทักษ์สินชัย รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปิยะเวท เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลชนะเลิศด้านการริเริ่มนวัตกรรมใหม่ (Creativity Gold Award) จาก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในงาน MUANG THAI LIFE ASSURANCE HOSPITAL AWARDS 2021 ในวันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา
โดยรางวัล Creativity Award นี้ มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีกระบวนการความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง แนวทางใหม่ ๆ ในแบบที่แตกต่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า ซึ่งในงานเป็นการมอบรางวัลให้แก่โรงพยาบาลที่มีมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ และเป็นที่ยอมรับในระดับการให้บริการ โดยมีโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งรัฐและเอกชน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
โรงพยาบาลปิยะเวท พร้อมมุ่งมั่นและไม่หยุดยั้งการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งด้านการแพทย์และการบริการที่อบอุ่น เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง