คุมเบาหวานได้ดีขึ้น เมื่อวัดระดับน้ำตาลได้เอง

คนไข้ที่เป็นเบาหวานมักจะคุ้นเคยกับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  เพราะระดับน้ำตาลในเลือดของคนไข้เป็นตัวตัดสินว่าคนไข้สามารถควบคุมโรคเบาหวานได้ดีหรือยัง   แต่รู้ไหมว่า  ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ คือการติดเครื่อง CGM (Continuous glucose monitoring)    เครื่องนี้จะติดอยู่ที่แขนคนไข้และคอยตรวจระดับน้ำตาลอัตโนมัติ ทุก 5 นาที และส่งผลไปวิเคราะห์ผ่าน smartphone    เครื่อง CGM ทำให้คนไข้ทราบระดับน้ำตาลของตนเองตลอดเวลา  และได้รับการเตือนทันทีที่ระดับน้ำตาลสูงหรือต่ำเกินไป     การติดเครื่อง CGM นาน 1-2 สัปดาห์ร่วมกับการปรับพฤติกรรมโดยทีมแพทย์จะช่วยให้คนไข้เบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คนไข้ที่เหมาะสมกับการติดเครื่อง CGM  ได้แก่
 • เบาหวานระยะเริ่มแรก  :  เบาหวานระยะนี้เป็นระยะที่ระดับน้ำตาลในเลือดไม่สูงมาก  การรักษาด้วยการติดเครื่อง CGM  สามารถหยุดโรคเบาหวานไว้ที่ระยะเริ่มต้นได้  หากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำเร็จ  คนไข้จะควบคุมโรคเบาหวานได้โดยไม่ต้องใช้ยา
 • เป็นเบาหวานมา 1-5 ปี :  คนไข้กลุ่มนี้เป็นเบาหวานมาระยะหนึ่ง  ตับอ่อนมีการทำงานลดลงแล้ว  จึงต้องรับประทานยาเบาหวานต่อเนื่อง  การติด CGM ร่วมกับโปรแกรมปรับพฤติกรรม  ช่วยให้คนไข้รับประทานยาน้อยลงได้ชัดเจน   เช่น  คนไข้เดิมรับประทานยาอยู่ 3 ตัว  หลังเข้าโปรแกรม CGM  สามารถลดยาเหลือเพียง 1 ตัว  เป็นต้น
 • เป็นเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ : คนไข้กลุ่มนี้มีระดับน้ำตาลสูง  ปรับยาเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้เป้าสักที  หากทิ้งไว้นานก็คงไม่ดีแน่ครับ  เพราะจะมีไตเสื่อมหรือเบาหวานขึ้นตาตามมาได้  แนะนำให้รีบเข้าโปรแกรม CGM โดยด่วน  เพราะโปรแกรม CGM จะช่วยให้แพทย์วิเคราะห์ได้ตรงจุดว่าทำไมคนไข้ถึงยังควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้  มีปัญหาที่มื้อไหน  ต้องปรับเปลี่ยนยาอย่างไร

ประโยชน์ชองเครื่อง CGM (Continuous Glucose Monitoring)

 • ในผู้ป่วยเบาหวานที่ยังไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ CGM  จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาล ลดน้ำตาลสะสม HbA1C 
 • ลดการเกิดภาวะน้ำตาลต่ำในผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ฉีดอินซูลินขนาดสูง
 • ลดการเกิดภาวะน้ำตาลต่ำในช่วงเวลากลางคืน (Nocturnal hypoglycemia) ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
 • ช่วยในการปรับพฤติกรรม เนื่องจากได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของระดับน้ำตาลกับอาหารที่รับประทาน   จึงช่วยให้ปรับลดอาหารที่ทำให้ระดับน้ำตาลสูงได้
 • ใช้ได้ทั้งในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2
  การติดเครื่อง CGM ในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานนอกจากช่วยควบคุมระดับน้ำตาลแล้ว ยังช่วยลดภาวะแทรกซ้อนของลูกจากเบาหวานอีกด้วย
สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน การได้ติดเครื่อง CGM เพียง 1 ครั้ง ทำให้คนไข้ค้นพบว่ากินอาหารแบบไหนแล้วน้ำตาลขึ้นสูงกินแบบไหนแล้วน้ำตาลไม่ขึ้นซึ่งจะทำให้พฤติกรรมการกินของคนไข้เหมาะสมนำไปสู่การการรักษาที่ยั่งยืนตลอดไป

แพ็กเกจ CGM ตัวช่วยสำหรับ ผู้ป่วยเบาหวาน

เงื่อนไขโปรโมชั่น แพ็กเกจ CGM 

 • ราคานี้รวมค่าบริการ OPD ในแพ็กเกจ
 • ราคานี้รวมค่าเครื่อง ACCU-CHEK แล้ว
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดหรือสิทธิพิเศษส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ไม่รวมค่าแพทย์ตรวจรักษา ยาและเวชภัณฑ์ที่นอกเหนือจากรายการ
 • หมดเขต 31 ธันวาคม 2565

ช่องทางติดตามข้อมูลความรู้เรื่องเบาหวาน

โดย นพ.รัฐธร พนัสสรณ์

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

ศูนย์อายุรกรรมโรงพยาบาลปิยะเวท

สอบถามข้อมูลตรวจเบาหวานโทร : 061-397-9275

เปิดทุกวัน เวลา 07.00-19.00 น.