นพ.ณัฐพล ปัสสวาท

สาขาความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

45952

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2556 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพ, ไทย
2563 แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตร

2563 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
07.00-16.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
อังคาร
08.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
พุธ
08.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
ศุกร์
08.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
เสาร์
08.00-12.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
07.00-16.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
อังคาร
08.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
พุธ
08.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
ศุกร์
08.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
เสาร์
08.00-12.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top