พญ.วิภาดา พิพัฒน์วัชรา

สาขาความเชี่ยวชาญ

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

69155

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ , จีน

การศึกษา

2562 แพทยศาสตร์บัณฑิต Wuhan University School of Medicine, Wuhan, China

วุฒิบัตร

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top