พญ. พิมพ์ชนก บุษกรเรืองรัตน์

ความเชี่ยวชาญ :โรคผิวหนัง,เวศศาสตร์ความงาม

การศึกษาและวุฒิ

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วุฒิบัตรฯ Diploma in Practical Dermatology, Cardiff University
  • Certificate in Dermatologic Laser & Surgery (Ramathibodhi hosphital , Thailand)
  • Certificate in American Academy of Aesthetic Medicine (U.S.A)
  • Permanent make-up (Berlin , Germany)

เวลาให้บริการ

ติดต่อนัดหมาย

**กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชม. ท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายในเวลาไม่เกิน 24 ชม. และควรมาก่อนเวลานัดหมายล่วงหน้า 30 นาที – 1 ชั่วโมง กรณีต้องการนัดหมายแบบเร่งด่วนกรุณา โทร (+662)1295555 หรือ สามารถเดินทางเข้ารับบริการได้ทันที

นัดหมาย