พจ.อาภัสร ขจิตศรีรัตน์

ความเชี่ยวชาญ : การแพทย์แผนจีนและการฝังเข็ม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง

การศึกษา :
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต ,มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Shanghai University of Traditional Chinese Medicine ,ประเทศจีน

วุฒิบัตร :

ประกาศนีบัตรอบรมเพิ่มเติมโรคอ้วน โรคไต โรคระบบทางเดินหายใจ เนื้องอก มะเร็ง และการฝังเข็มหู
 

เวลาให้บริการ

ติดต่อนัดหมาย

**กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชม. ท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายในเวลาไม่เกิน 24 ชม. และควรมาก่อนเวลานัดหมายล่วงหน้า 30 นาที – 1 ชั่วโมง กรณีต้องการนัดหมายแบบเร่งด่วนกรุณา โทร (+662)1295555 หรือ สามารถเดินทางเข้ารับบริการได้ทันที

นัดหมาย