นพ.จักรรินทร์ สุชาคโร

น.ต. อ.นพ.จักรรินทร์ สุชาคโร

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ตกแต่ง
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ทั่วไป

 • การศึกษา :
  Education Background
  Doctor of Medicine, Phramongkutklao Medical School
  Diploma, Thai Board of General Surgery
  Diploma, Thai Board of Plastic and Reconstructive Surgery, Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand
 • Memberships and Committee in Professional Societies
  A member of The Medical Council of Thailand
  A member of The Society of Plastic and Reconstructive Surgeons, Thailand
  A member of The Society of Aesthetic Plastic Surgeons of Thailand
  A Member of The International Society of Plastic Surgery (ISAPS)
  A member of Oriental Society of Aesthetic Plastic Surgery (OSAPS)
  A Member of Asia Pacific Anti – Aging Society (APAAS)
  A Member of American Society of Plastic Surgeons (ASPS)
 • Board Qualification
  Diploma of the Thai Board of General Surgery
  Diploma of the Thai Board of Plastic Surgery
 • Professional Background
  Instructor of General Surgeon, Somdech Phra Pinklao Hospital
  Instructor of Plastic and Reconstructive Surgeon, Siriraj Hospital
  Plastic Surgeon, Department of Plastic and Reconstructive, Somdech Phra Pinklao, Royal Thai Navy.
  Plastic Surgeon Consultant, Plastic & Reconstructive Surgery, Piyavate Hospital,Bangkok, Thailand (Present)
 • Work Experience
  Aesthetic and Cosmetic Surgery
  Micro Surgery
  Chronic and Difficult Wound Treatment
  Burn and Scar Treatment
  Clef Lip and Clef Palate
  Skin Flap and Graft Surgery
  Breast Reconstruction
  Syndactyly Surgery
  DM Foot Wound
  Reconstructive Surgery

เวลาให้บริการ

ติดต่อนัดหมาย

**กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชม. ท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายในเวลาไม่เกิน 24 ชม. และควรมาก่อนเวลานัดหมายล่วงหน้า 30 นาที – 1 ชั่วโมง กรณีต้องการนัดหมายแบบเร่งด่วนกรุณา โทร (+662)1295555 หรือ สามารถเดินทางเข้ารับบริการได้ทันที

นัดหมาย