นพ.คมศักดิ์ ศรีลัญฉกร

ความเชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์

การศึกษา :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2005 – 2011 M.D. (First-class honors)
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University Bangkok, Thailand

POSTDOCTORAL TRAINING:
2011 – 2012 Internship
Vachira Phuket Hospital
Phuket, Thailand
2012 – 2015 Pediatric Resident,
King Chulalongkorn Memorial Hospital
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
2015 – 2017 Pediatric Endocrinology Fellow
King Chulalongkorn Memorial Hospital
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

LICENSES, CERTIFICATION:
2012 M.D., Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
2015 Diploma Thai Board of Pediatrics, the Medical Council of Thailand
2017 Thai subboard of Pediatric endocrinology, Chulalongkorn university
hospital, Bangkok, Thailand

Present work address: Endocrinology Unit, Department of Pediatric,
Chulalongkorn hospital
Medical license: MD, 41317 (Thai)

Societies:
Member, The Thai Medical Council (2012 – Present)
Member, The Thai Medical Association (2012 – Present)
Thai Board of Pediatrics (July 2015)
Member, Pediatric society of Thailand (2015)
Member, The Royal college of Pediatricians of Thailand (2015)
Member, Pediatric endocrine society of Thailand (2017) Member, The Asia Pacific Endocrine Society (APPES, 2015)
Presentations:
Poster presentation : Khomsak Srilanchakon, Navaporn Puangpakisiri, Vichit Supornsilchai, Somlak Tongmeesee, Benjamas Tanyong, Yodkwan Aphikulchatkit, Darintr Sosothikul. Growth Hormone Deficiency in Non-transfusion Dependent Thalassemia with Short Stature giite m PPE jSSEPPA , o ko , napaP 6102 .
Publications:
1. Witthayapraphakorn L, Srilanchakon K, Sahakitrungruang T, Wacharasindhu S, Supornsilchai V. Phenytoin-induced dysglycemia in a child. Pediatrics international : official journal of the Japan Pediatric Society. 2017.

เวลาให้บริการ

ติดต่อนัดหมาย

**กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชม. ท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายในเวลาไม่เกิน 24 ชม. และควรมาก่อนเวลานัดหมายล่วงหน้า 30 นาที – 1 ชั่วโมง กรณีต้องการนัดหมายแบบเร่งด่วนกรุณา โทร (+662)1295555 หรือ สามารถเดินทางเข้ารับบริการได้ทันที

นัดหมาย