แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ.ปราโมทย์ อุดมเลิศวนสิน

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

นพ.ปารเมศ สุไลมาน

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา

รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา

นพ.เอกพจน์ เกิดดอนแฝก

การผ่าตัดข้อ / Arthroplasty

นพ.วัชระ ภัทรธรรมกุล

ความเชี่ยวชาญ : กุมารศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ.ปิติ ฉลองวิริยะเลิศ

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์

พญ.วรงค์พร พงศ์ภิญโญภาพ

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมการผ่าตัดเท้าและข้อเท้า

นพ.ไชยฤทธิ์ ชีวาวัฒนชัย

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมการผ่าตัดเท้าและข้อเท้า