ทีมแพทย์โรงพยาบาลปิยะเวท

แผนกฉุกเฉิน

พญ. ชนกานต์ ภิริยะกากูล

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน