ทีมแพทย์โรงพยาบาลปิยะเวท

แผนกวิสัญญีวิทยา

พญ.หนึ่งหทัย คุณานนท์

ความเชี่ยวชาญ : วิสัญญีวิทยา

พญ.เมธินี ชาสมบัติ

ความเชี่ยวชาญ : วิสัญญีวิทยา

พญ.มรกต แซ่ตั้ง

ความเชี่ยวชาญ : วิสัญญีวิทยา

พญ.แพรพิไล จันทร์สว่างภูวนะ

ความเชี่ยวชาญ : วิสัญญีวิทยา