ทพญ.พีรภรณ์ วนาภิรมย์

สาขาความเชี่ยวชาญ

Implant Dentistry

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

12772

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2556 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ, ไทย
2560 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2560 Certificate Master of Science (M.Sc.) in Implantology and Deltal Surgery

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
09.00-17.00week 1,3
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
09.00-17.00week 1,3
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top