ทพญ.พรหทัย เลียวสายทอง

สาขาความเชี่ยวชาญ

Orthodontics Dentistry

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรมจัดฟัน

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

12211

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2555 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2561 ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2561 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
09.00-12.00 week 1
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
09.00-12.00 week 1
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top