ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอฟาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและโรคตับ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารและโรคตับ ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย บริการที่ฉับไว และครบวงจร พร้อมรับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและผ่านการฝึกฝนเป็นอย่างดี ด้วยความเอาใจใส่และมุ่งมั่นในการให้บริการ

การบริการทางด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารและตับ อาทิ เช่น

 •  โรคมะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal Cancer)ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
 •  โรคกระเพาะอาหาร (Peptic Ulcer)
 •  โรคลำไส้อักเสบ (Colitis)
 •  โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร (Stomach Cancer)
 •  โรคมะเร็งลำไส้ (Colon Cancer)
 •  โรคมะเร็งตับ (Liver Cancer)
 •  โรคไวรัสตับอักเสบ (Viral Hepatitis)
 •  โรคตับอักเสบจากพิษสุรา (Alcoholic Liver Disease)
 •  โรคตับแข็ง (Liver Cirrhosis)
 •  ท้องเสีย (Gastroenteritis)
 •  ท้องผูก (Constipation)
 •  โรคนิ่วในถุงน้ำดี ท่อน้ำดีอักเสบ (Gallstones, Cholangitis)
 •  โรคมะเร็งในท่อน้ำดี (Cholangio-Carcinoma)
 •  โรคตับอ่อนอักเสบ (Pancreatitis)

2. บริการตรวจวินิจฉัยโดยอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย อาทิ เช่น

 •  ตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย H.pylori ในกระเพาะอาหารโดยวิธีเป่าทางลมหายใจและตรวจชิ้นเนื้อกระเพาะอาหารศูนย์โรคระบบทางเดิน อาหารและโรคตับ
 •  ตรวจค้นหามะเร็งระบบทางเดินอาหาร
 •  Gastroscopy : ส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น
 •  Colonoscopy : ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
 •  Sigmoidoscopy : ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย
 •  Polypectomy : การตัดชิ้นเนื้อที่ยื่นผิดปกติในกระเพาะอาหารและลำไส้
 •  การห้ามเลือดออกจากทางเดินอาหารอย่างเฉียบพลัน โดยการส่องกล้อง
 • PEG (Percutaneous Endoscopic Gatrostomy) : การใส่สายให้อาหารผ่านกล้องส่องตรวจ โดยไม่ต้องผ่าตัด เพื่อรักษาการตีบแคบของทางเดินอาหารโดยการขยาย หรือใส่ท่อ หรือการฉีดยา
 •  ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreatography) : การส่องกล้องท่อน้ำดีและตับอ่อน เพื่อขยายหูรูดท่อน้ำดีและตับอ่อนและขบนิ่ว

3. ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหารและฉีดวัคซีน อาที่ เช่น ป้องกันโรคในระบบ ทางเดินอาหาร เช่น โรคตับอักเสบเอ และบี

4. ให้การรักษาด้วยการผ่าตัด ใช้เทคนิคที่ทันสมัย อาทิ เช่น ผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic Surgery) ครอบคลุมถึงการดูแล และฟื้นฟูภายหลังการผ่าตัด