สุดยอดนวัตกรรม หุ่นยนต์กายภาพบำบัด : Rehabilitation Center

เทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัยมาตรฐานการรักษาระดับสากล การฝึกฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ (Robot-Assisted Therapy) นวัตกรรมใหม่ทางการฟื้นฟูการเคลื่อนไหว นวัตกรรมใหม่ทางการรักษาที่จะช่วยฟื้นฟูและเสริมการทำกายภาพบำบัดในกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคทาง ระบบประสาทหรือการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น หุ่นยนต์จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฝึกการเคลื่อนไหวในแต่ละส่วนของร่างกายได้ในรูปแบบที่ต้องการ แม้ว่า ในความเป็นจริงผู้ป่วยจะยังไม่สามารถเคลื่อนไหวในลักษณะนั้นๆ ได้ก็ตาม ตัวอย่างเช่น การเดิน เป็นต้น การที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและหุ่นยนต์ ยังช่วยให้ผู้ป่วยเกิดแรงจูงใจในการฝึก สามารถทำการฝึกได้มากขึ้น รวมทั้งมีแรงช่วยจากหุ่นยนต์ ที่จะทำให้ผู้ป่วยสามารถทำการเคลื่อนไหวไปได้ตามที่ต้องการ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการฝึกมากขึ้น ซึ่งรูปแบบของการฝึก สามารถปรับให้เข้ากับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติแตกต่างกันไปในแต่ละราย

Robot-Assisted Therapy เหมาะสำหรับผู้ป่วยกลุ่มใด

เนื่องจาก HAL® Exoskeletons ถูกออกแบบมาเพื่อชดเชยกำลังกล้ามเนื้อขาที่หายไป HAL® จึงมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ป่วยที่มีความบกพร่องในการเดินซึ่งยังคงมีการทำงานของขาเหลืออยู่บ้างพอให้สัญญาณประสาทในการสั่งการมาที่หุ่นยนต์ได้ เช่น ผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ ดังนี้
1. กลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะของระบบประสาทและกล้ามเนื้อผิดปกติ เช่น โรคปลอกประสาทเสื่อม, โรคพาร์กินสัน, โรคอัลไซเมอร์, โรคฮันติงตัน และโรคกล้ามเนื้อลีบจากพันธุกรรม
2. กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หรือการบาดเจ็บของสมองและไขสันหลัง
3. กลุ่มที่ประสบอุบัติเหตุ และต้องฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังเข้ารับการผ่าตัด
4.  กลุ่มคนที่มีการบาดเจ็บที่สมอง และศีรษะ

การทำงานของหุ่นยนต์ : Robot-Assisted Therapy

หุ่นยนต์ HAL® จะเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบประสาทของมนุษย์เข้ากับหุ่นยนต์ โดยระหว่างการฝึก ผู้ป่วยจะ เป็นผู้สั่งให้เกิดการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ไปในลักษณะที่ต้องการด้วยตัวเอง และทำให้เกิดการเดินต่อไปได้ จึงทำให้เกิดกลไกการเรียนรู้ของระบบประสาทขึ้นไปถึงระดับสมอง และไขสันหลัง ผลลัพธ์ของการฝึกด้วย หุ่นยนต์ชนิดนี้จะยังคงอยู่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของการฝึกไปแล้ว และสามารถเห็นพัฒนาการของการฝึกได้ ถึงแม้ว่าไม่ได้สวมหุ่นยนต์อีกต่อไป
ทั้งนี้ก่อนเข้ารับการฝึกฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ผู้ป่วยจะต้องได้รับการตรวจโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อประเมิน ความผิดปกติต่างๆ ความเหมาะสมในการฝึกด้วยหุ่นยนต์ รวมทั้งวางแผนการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู อย่างครอบคลุม ทั้งการทำกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด และการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย เพื่อผลลัพธ์ของการฟื้นฟูที่ดีที่สุด

ประโยชน์จากการรักษา และผลที่ได้รับจากการฟื้นฟู

  • ช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่มีความผิดปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ช่วยกำหนดแนวทางการเดินที่ถูกต้องให้กับผู้ป่วยมั่นใจในการก้าวขา และได้ขยับร่างกายมากขึ้น
  • ช่วยเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยที่เข้ารับการกายภาพบำบัดจะสามารถเดินได้ไกลมากขึ้น
  • ช่วยให้สมองได้เกิดการเรียนรู้ ทำให้การหัดเดินทำได้รวดเร็วขึ้น

สุดยอดนวัตกรรม หุ่นยนต์บำบัด

ศูนย์หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูโรงพยาบาลปิยะเวท

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-129-5514