ศูนย์อายุรกรรม

ศูนย์อายุรกรรม

    ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคอายุรกรรม ตั้งแต่ภาวะการเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ ด้วยการใช้ยาและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการตรวจวินิจฉัยรวมถึงการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ และหากวินิจฉัยเบื้องต้นแล้วมีความจำเป็นต้องส่งผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับการรักษาเฉพาะทางของโรคนั้นๆทางศูนย์อายุรกรรมได้จัดเตรียมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและครบวงจร


การบริการและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  

 

  •   อายุรกรรมทั่วไป ให้บริการตรวจรักษาเกี่ยวกับการปรึกษาทางสุขภาพประจำให้กับผู้ป่วย

  •   อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
  •   อายุรกรรมโรคไต ให้บริการตรวจรักษาเกี่ยวกับโรคไตและการตรวจหาความผิดปกติของไต
  •   อายุรกรรมโลหิตวิทยา ให้บริการตรวจรักษาที่เกี่ยวกับการให้คำแนะนำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ การตรวจวินิจฉัยการรักษาโรคเลือดทั่วไป

  •   อายุรกรรมโรคภูมิแพ้และหอบหืด ให้บริการตรวจรักษาเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ต่างๆ
  •   อายุรกรรมโรคติดเชื้อ ให้บริการตรวจรักษาที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา มาลาเรีย โรคติดเชื้อเอดส์ รวมถึงโรคเขตร้อนในประเทศ
  •   อายุรกรรมด้านโรคข้อและรูมาติซึ่ม ให้บริการตรวจรักษาที่เกี่ยวกับผู้ป่วยที่มีอาการเสื่อมของข้อต่างๆ
  •   อายุรกรรมโรคปอด โรคระบบทางเดินหายใจ

สอบถามเพิ่มเติม

998 ถ.ริมคลองสามเสน (พระราม 9) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ฝ่ายบริการ

ข่าวสารกิจกรรม