ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

     ให้บริการตรวจรักษาด้านโรคระบบทางเดินปัสสาวะทั้งระบบ ทั้งผู้ป่วยชายและหญิง ที่มีปัญหาด้านระบบทางเดินปัสสาวะ ตั้งแต่ไต ท่อไต   กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก ท่อปัสสาวะ รวมทั้งโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์และโรคสมรรถภาพทางเพศ ในปัจจุบันนี้ได้มีการนำนวัตกรรม   ใหม่ที่ทันสมัยมาใช้ในการผ่าตัด เช่น

 

  •  การผ่าตัดรักษาภาวะปัสสาวะเล็ดราด โดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือพิเศษมาช่วยในการผ่าตัด
  •  การรักษาโรคนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่ว หรือการรักษาผ่านทางกล้องส่องระบบทางเดินปัสสาวะ
  •  การผ่าตัดรักษาต่อมลูกหมากโตผ่านกล้องร่วมกับการใช้เลเซอร์มาทำการรักษา เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติม

998 ถ.ริมคลองสามเสน (พระราม 9) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ฝ่ายบริการ

ข่าวสารกิจกรรม