Thai TH English EN Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลปิยะเวท พร้อมให้คำปรึกษาและวางแผนการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันแบบองค์รวมด้วยความเชี่ยวชาญจากทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทันตแพทย์เฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมหัตถการและเอ็นโดดอนติคส์ (รักษาคลองรากฟัน) ทันตกรรมเด็ก ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมปริทันต์ (รักษาโรคเหงือก) ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียมทันตกรรมจัดฟัน ตลอดจนทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพ


ทางศูนย์ทันตกรรมได้นำเทคโนโลยีขั้นสูงที่ได้มาตรฐานสากลมาช่วยในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษา ด้วยประสบการณ์จากทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง เทคโนโลยีทางทันตกรรมที่ล้ำสมัย เราพร้อมให้บริการด้านทันตกรรมอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

การบริการทางทันตกรรม ดังนี้

 

ทันตกรรมทั่วไป

 
 •  บริการตรวจ และแนะนำแนวทางการป้องกัน และรักษาสุขภาพช่องปาก
 •  อุดฟัน
 •  ถอนฟัน
 •  ตรวจสุขภาพฟัน

ทันตกรรมเด็ก

 
 •  บริการด้าน ทันตกรรมเด็ก ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน และทีม ทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ที่พร้อมให้บริการดูแล สุขภาพฟัน และดูแล ฟันน้ำนม ลูกหลานของท่านอย่างเป็นกันเอง

ทันตกรรมเพื่อความงาม

 
 •  ทันตกรรมตกแต่ง การยิ้มที่มั่นใจสร้างความประทับให้แก่ผู้พบเห็นด้วยการ ฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว Cool Light เคลือบฟัน เป็นต้น

การจัดฟัน

 
 •  การแก้ไขฟันและขากรรไกรให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ง่ายต่อการทำความสะอาด และลดการสูญเสียฟันก่อนวัยอันควรและการมีตำแหน่งฟันที่เหมาะสมยังเป็นการเพิ่มบุคลิกภาพที่ดีอีกด้วย

รักษารากฟัน

 
 •  ทำให้คุณมีฟันซี่ใหม่ที่สวยงาม ใช้งานได้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ ทำให้คุณสามารถส่งยิ้มให้กับคนรอบข้างได้อย่างสดใส และเป็นการรักษาอาการเจ็บ และการอักเสบที่เกิดขึ้นในโพรงประสาทฟันและปลายรากฟัน

ทันตกรรมระบบบดเคี้ยว

 
 •  การรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบการบดเคี้ยว ซึ่งครอบคลุมทั้งการสบฟัน ระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อขากรรไกร รวมทั้งการรักษาอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นบริเวณใบหน้า

ศัลยกรรมช่องปาก และ กระดูกขากรรไกร

 
 •  การบริการด้าน ศัลยกรรมช่องปาก เช่น ผ่าฟันคุด การตัดแต่งปุ่มกระดูก และ การตัดแต่งกระดูกขากรรไกร เป็นต้น

เวชศาสตร์ช่องปาก

 

 • การวินิจฉัยรอยโรคและพยาธิสภาพในช่องปาก ที่อาจเกี่ยวข้องกับโรคทางระบบ รวมทั้งการรักษารอยโรคและพยาธิสภาพในช่องปากด้วยยา                                                                       

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

     ทันตกรรมเพื่อความสวยงามทันตกรรมเพื่อความสวยงามเป็นสาขาหนึ่งของการรักษาทางทันตกรรมที่มุ่งเน้นแก้ไขเพื่อสร้างความพึงพอใจในเรื่องของสีและขนาดของฟันให้ดีขึ้นมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นอีกทั้งมีการใส่ฟันเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปให้มีความสวยงามและทำงานได้อย่างสมบูรณ์ด้วยวิธีการและเทคนิคต่างๆโดยส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับฟันหน้าซึ่งจะมองเห็นได้ชัดเมื่อคนไข้ยิ้มหรือพูอย่างไรก็ตามเทคนิคและวิธีการแก้ปัญหาแต่ละวิธีมีข้อบ่งชี้และข้อ จำกัด การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนเพื่อให้การรักษาประสบความสำเร็จจึงเป็นสิ่งที่ทันตแพทย์และคนไข้จะต้องพิจารณาร่วมกันปรึกษาทันตแพทย์ของท่านถึงทางเลือกที่เหมาะกับคุณสิ่งที่คุณต้องการและคำบริการโดยทางเลือกของคุณประกอบด้วย

 

การบูรณะฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Tooth-colored restoration)

      ฟันแตกหรือฟันหักหากฟันมีการแตกหักไปเพียงเล็กน้อยสามารถบูรณะในส่วนที่หายไปด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน และที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันคือวัสดุชนิดคอมโพสิทเรซิน (Composite Resin) หากการแตกหักเสียหายมากเหล่านี้ อาจเนื่องจากโครงสร้างฟันอ่อนแอต้องมีการรักษาด้วยการครอบฟันที่เสียหาย ซึ่งอาจมีรอยผุซึ่งต้องทำการอุดฟันหากรอยผุอยู่ด้านในสามารถใช้อมัลกัมอุดได้ แต่คนส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้เห็นรอยอุดฟันอันเกิดจากอมัลกัมดังนั้นจึงได้มีการนำวัสดุสีเหมือนฟันมาใช้โดยเฉพาะตำแหน่งฟันหน้าเพื่อให้เกิดความสวยงามโดยนำคอมโพสิทเรซิน (Composite Resin)มาเติมเต็มและฉายแสงเพื่อให้แข็งตัว

การฟอกสีฟัน (Tooth Bleaching / Tooth whitening)

       การฟอกสีฟันเป็นวิธีแก้ไขฟันที่มีสีเข้มกว่าปกติให้มีสีขาวดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยการใช้น้ำยาฟอกสีฟันซึมเข้าไปสลายสารอินทรีย์ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้เกิดสีภายในเนื้อฟันการฟอกสีฟันไม่ก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ ต่อตัวฟันไม่ทำให้ฟันบางลงหรือฟันเปราะ แต่อาจมีผลข้างเคียงคือทำให้เกิดอาการเสียวฟันได้ แต่โดยทั่วไปอาการเสียวฟันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ระหว่างที่ทำการรักษาหรือหลังการรักษาไม่นาน แล้วก็หายไปเอง ซึ่งสามาถทำขั้นตอนทั้งหมดได้ในคลินิกหรืออาจแยกบางขั้นตอนไปทำเองที่บ้านก็ได้

 

การฟอกสีฟันแบ่งตามกรรมวิธีได้ 2 ชนิด คือ

 1.In-Office หมายถึงทันตแพทย์ทำการฟอกสีฟันให้ที่คลินิกหรือโรงพยาบาลใช้ระยะเวลาประมาณ 30-60 นาที

 2.Home Bleaching หมายถึงทันตแพทย์มอบน้ำยาฟอกสีฟันให้ผู้รับการรักษานำไปทำเองที่บ้านโดยทันตแพทย์จะพิมพ์แบบฟันของผู้รับการ        รักษาเพื่อทำถาดสำหรับฟอกสีฟันเฉพาะบุคคลความเข้มข้นของน้ำยาที่ใช้ในการฟอกสีฟันที่บ้านจะเป็นตัวเดียวกับที่ใช้ในสถานพยาบาลโดย        ระดับความเข้มขันจะต่ำกว่าหรือเทียบเท่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์

 

ขั้นตอนในการฟอกสีฟัน

1.ตรวจสุขภาพฟันเพื่อให้แน่ใจว่าฟันของคนไข้เหมาะกับการฟอกสีฟัน
2.ขูดหินปูนหรือขัดฟันเพื่อทำความสะอาดฟัน
3.เทียบสีฟันก่อนการฟอกสีฟัน
4.ใส่ที่ป้องกันเหงือกจากน้ำยาฟอกสีฟัน
5.ทาเจลฟอกสีฟันลงบนฟันของคนไข้
6.ฉายแสงจากเครื่องฟอกสีฟันไปยังเจลเพื่อให้แสงทำปฏิกิริยากับน้ำยาฟอกสีฟันน้ำยาฟอกสีบางชนิดก็ไม่ต้องใช้ การฉายแสงอาจต้องล้าง       น้ำยาออกแล้วทาใหม่ 2-3 รอบ ซึ่งรวมเวลาแล้วประมาณ 30-60 นาที
7.ปล่อยน้ำยาฟอกสีฟันไว้ประมาณ 30-60 นาทีเพื่อทำการฟอกสีฟัน
8.ถอดเครื่องมือป้องกันเหงือกและล้างทำความสะอาดฟัน
9.เทียบสีพื้นหลังการฟอกสีฟันเพื่อให้คนไข้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง

 

อาการเสียวฟันหลังการฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟันอาจทำให้เกิดอาการเสียวฟันได้บ้างไม่ว่าจะเป็นการเสียวฟันเพราะอุณหภูมิการสัมผัสหรือแรงกดต่างๆในคนไข้บางรายอาจจะมีอาการปวดจี๊ดลงไปถึงกลางฟันคนไข้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการเสียวฟันหลังการฟอกสีฟัน ได้แก่ คนไข้ที่มีภาวะเหงือกร่นมีฟันแตกหรือมีรอยรั่วที่เกิดจากการซ่อมแซมฟันได้โดยทั่วไปแล้วอาการเสียวฟันจะหายไปในช่วงระยะเวลา 1-2 วัน แต่ในบางกรณีอาจเกิดอาการเสียวฟันนานถึง 3-5 วันก็เป็นได้

 

คำแนะนำหลังการฟอกสีฟัน

1.หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีสีคล้ำหรือมีสีเข้มจัดรวมไปถึงการงดสูบบุหรี่เป็นเวลาอย่างน้อย 1 อาทิตย์หรืองดได้ตลอดไป    จะดีมาก

2.ทำความสะอาดช่องปากอยู่เสมอควรแปรงฟันให้ถูกวิธีและใช้ไหมขัดฟันหลังการรับประทานอาหารและก่อนนอน

3.ควรพบแพทย์หลังการฟอกสีฟันเมื่อฟันเริ่มมีการเปลี่ยนสีทั้งนี้เพื่อให้ความขาวคงอยู่ได้นาน การเปลี่ยนสีจะขึ้นอยู่กับการดูแลและพฤติกรรม     การบริโภค และระยะเวลาหลังฟอกสีฟัน

 

การปิดผิวหน้าฟันโดยใช้วัสดุวีเนียร์ (Veneer)

   วีเนียร์คือการกรอผิวเคลือบฟันทางด้านหน้าออกไปเพียงเล็กน้อยแล้วใช้วัสดุสีเหมือนฟันปิดเข้าไปแทนที่ผิวเคลือบฟันที่ถูกกรอออกไปเพื่อแก้ไขปัญหาสีฟันที่คล้ำมากชนิดที่ไม่สามารถแก้ได้ด้วยการฟอกสีฟันนอกจากนี้วิธีนี้ยังสามารถแก้ไขปัญหารูปร่างฟันหรือช่องว่างระหว่างฟันโดยการเสริมแต่งฟันให้มีขนาดและรูปร่างที่เหมาะสมซึ่งสามารถกำจัดช่องว่างระหว่างฟันได้

    การเคลือบผิวหน้าฟันหรือทำวีเนียร์ด้วยวัสดุพอร์ซเลนคือการใช้แผ่นวีเนียร์เซรามิกหรือพอร์ซเลนใสบาง ๆ (ประมาณ 0.5 มม.) ที่ปิดเคลือบบนผิวด้านหน้าฟันหลังจากที่มีการพิมพ์ฟันแล้วพิมพ์นั้นจะถูกส่งไปยังห้องแลปเพื่อประดิษฐ์ชิ้นงานให้เหมาะสมและนำมาติดแน่นกับฟันแต่ละซี่ของคนไข้โดยยึดด้วยด้วยซีเมนต์พิเศษ (กาวยึดติด)  การทำเคลือบผิวฟันจะทำในส่วนฟันด้านหน้าที่มองเห็นได้ชัดเจนและด้วยการยึดแน่นแบบพิเศษนี้จะทำให้วัสดุเคลือบยึดติดกับเนื้อฟันไม่ทิ้งให้เกิดช่องว่างหรือช่องห่างระหว่างฟันและมีความสวยงามแบบธรรมชาติ

 

การเคลือบผิวฟันแบบวีเนียร์แก้ไขปัญหาประเภทใดได้บ้าง

-ฟันดำด่างหรือเปลี่ยนสีอาจจะเนื่องจากการรักษารากฟันหรือเกิดจากการใช้ยาเตตร้าไซคลินหรือยาชนิดอื่น ๆ หรือฟันที่ได้รับฟลูออไรด์มาก      เกินไปหรือการเปลี่ยนสีที่เกิดจากการอุดฟัน
-ฟันผุ กร่อน
-ฟันแตกหรือฟันบิ่น
-ฟันที่เรียงตัวไม่สวยงามไม่อยู่ในแนวเดียวกัน (ฟันเก) หรือผิดรูปร่างหรือฟันไม่เรียบ
-ฟันที่มีช่องว่างช่องห่างระหว่างกัน (ต้องการปิดรอยห่างระหว่างซี่ฟัน)        

 

 ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์และวางแผนการรักษา

   ทันตแพทย์จะสอบถามถึงความคาดหวังของท่านและตรวจสภาพฟันเพื่อดูว่าเหมาะสมกับการทำเคลือบผิวฟันหรือไม่นอกจากนี้ทันตแพทย์จะบอกถึงวิธีการทำและข้อ จำกัด ของการรักษานอกจากนี้ทันตแพทย์อาจจะต้องถ่ายเอ็กซเรย์เพื่อประกอบการพิมพ์ปากและฟันของท่านด้วย

    การเตรียมการรักษา ทันตแพทย์จะต้องกรอเนื้อฟันออกเล็กน้อยประมาณ 0.3-1 มิลลิเมตรซึ่งจะเท่ากับความหนาของตัววีเนียร์เพื่อให้วีเนียร์สามารถปิดทับลงไปได้พอดี แต่ก่อนการกรอผิวฟันนั้นทันตแพทย์จะพิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้ยาชาหรือไม่และต่อจากนั้นทันตแพทย์จึงจะทำรูปแบบจำลองและพิมพ์ฟันของท่านรูปแบบจำลองฟันนี้จะถูกส่งไปยังห้องแลปทันตกรรมเพื่อทำชิ้นส่วนวีเนียร์โดยปกติขั้นตอนนี้จะใช้เวลา 5-7 วันจึงนัดมาใส่วีเนียร์ด้วยซีเมนต์พิเศษเฉพาะเพื่อสีจะไม่เพี้ยนและยึดติดได้แน่น
    การติดวีเนียร์ ก่อนการติดวีเนียร์อย่างถาวรบนฟันของท่านทันตแพทย์จะทดลองวางดูว่าขนาดและสีเหมาะสมหรือไม่ซึ่งทันตแพทย์สามารถจัดแต่งรูปแบบหรือสีให้ได้จนท่านพึงพอใจก่อนจะใส่เข้าไปขั้นต่อไปคือการเตรียมพื้นก่อนการใส่ทันตแพทย์จะทำความสะอาดและขัดฟันของท่านเพื่อให้ฟันมีความหยาบเพื่อจะได้ติดแน่นและติดกาวชนิดพิเศษเพื่อให้วีเนียร์ฟันยึดกับฟันอย่างแน่นเมื่อเข้าที่ดีแล้วจะมีการฉายแสงลงไปบนตัวเคลือบฟันเพื่อทำให้กาวนั้นทำปฏิกิริยาและแห้งเร็วขึ้นขั้นตอนสุดท้ายคือการทำความสะอาดเนื้อกาว (ซีเมนต์) ส่วนเกินออกให้หมดทดลองการกัดและการสบฟันและปรับแต่งอื่น ๆ ตามเหมาะสม
    การปิดช่องว่างระหว่างซี่ฟัน การปิดช่องว่างระหว่างซี่ฟันเป็นการใช้วัสดุสีเหมือนฟันมาตบแต่งรูปร่างของฟันที่อยู่ติดกับช่องว่างโดยทั่วไปจะต้องเพิ่มความกว้างของฟันที่อยู่ติดกับช่องว่างทั้ง 2 ซี่เพื่อเป็นการเฉลี่ยขนาดของฟันที่เพิ่มขึ้นไม่ให้เห็นว่าไดซี่หนึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นมากจนเกินไปและยังคงรูปร่างที่ถูกต้องตามธรรมชาติไว้ แต่วิธีนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องสีฟัน

สอบถามรายละเอียดและจองคิวได้ที่ศูนย์ทันตกรรม รพ.ปิยะเวท โทร : 02-129-5559