Thai TH English EN Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN

ปิยะเวทออนไลน์ (Telemedicine)

ปิยะเวทออนไลน์  (Telemedicine)

 • ทำไมต้องปิยะเวทออนไลน์  (Telemedicine)                                                                                                                                                              เพื่อให้การบริการของโรงพยาบาลปิยะเวทไม่ถูกจำกัดด้วยปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเดินทาง ระยะเวลาที่ยาวนาน หรือกระทั่งขั้นตอนการรับบริการต่างๆ ที่ซับซ้อนและจำกัดว่าต้องเกิดขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลเท่านั้น แต่บริการปิยะเวทออนไลน์ (Telemedicine) จะทำให้เกิดมิติใหม่สำหรับการบริการ ที่จะช่วยให้เราสามารถให้บริการกับผู้รับบริการของโรงพยาบาลปิยะเวทได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยระยะเวลาที่รวดเร็วและราคาที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

 • จำเป็นต้องนัดหมายล่วงหน้าหรือไม่?   

รับบริการด้วยระบบปิยะเวทออนไลน์ หรือ Telemedicine ไม่จำเป็นต้องนัดหมายล่วงหน้า โดยพร้อมให้บริการทุกวัน  ตลอด 24 ชั่วโมง

 • เกี่ยวกับทีมแพทย์

ทีมแพทย์ที่ให้บริการประกอบด้วยแพทย์เฉพาะทางสหสาขา เช่น อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นต้น โดยแพทย์ทุกท่านผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานโรงพยาบาลปิยะเวท
 • ทีมปฏิบัติการสำหรับ Telemedicine
สำหรับทีมแพทย์และพยาบาลตั้งอยู่ภายในห้องฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลปิยะเวท จัดทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับบริการ Telemedicine เพื่อพร้อมให้บริการทันที มีการเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลและระบบปฏิบัติการของโรงพยาบาลฯ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • สามารถลงทะเบียนใช้งานได้อย่างไรบ้าง
สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียน เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายกับผู้รับบริการ สามารถลงทะเบียนโดยใช้ข้อมูล  ชื่อ-นามสกุล ,วัน-เดือน-ปีเกิด , เลขที่บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และเบอร์โทรศัพท์
 • การเตรียมตัวก่อนรับบริการ ปิยะเวทออนไลน์
ผู้รับบริการควรเลือกใช้บริการในสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัว

1. มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่เสถียรเพื่อความรวดเร็วในการเชื่อมต่อ
2. มีบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต เพื่อใช้ในการยืนยันตัวบุคคลก่อนเข้ารับบริการ
 • ถ้าอยู่ต่างประเทศสามารถใช้บริการ ปิยะเวทออนไลน์ หรือไม่
คุณสามารถใช้งานปิยะเวทออนไลน์ได้ทุกพื้นที่ทั่วโลก เพียงคุณเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้กับโทรศัพท์มือถือ
 • ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยสามารถใช้ ปิยะเวทออนไลน์ หรือไม่
ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยสามารถใช้ ปิยะเวทออนไลน์ได้เช่นกัน
ผ่านทางเว็บไซต์  ปิยะเวทออนไลน์ 
 • เกี่ยวกับยา
                        ปิยะเวทออนไลน์ ให้บริการจัดส่งยาตามคำสั่งแพทย์ โดยมีการจัดส่งสองรูปแบบ   คือ
1. การส่งยาให้กับผู้ป่วยในประเทศไทยไม่คิดค่าบริการขนส่ง

2. การส่งยาให้กับผู้ป่วยต่างประเทศคิดค่าบริการตาม
 • สามารถชำระเงินด้วยวิธีใดได้บ้าง

ปิยะเวทออนไลน์ สามารถรองรับการชำระค่าบริการด้วยตนเอง(Self-pay) ทั้งช่องทางบัตรเครดิตและโอนเงินผ่าน Mobile banking ในขั้นตอนการชำระเงิน จะแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้ทราบก่อนการชำระเงินทุกครั้ง

 • อัตราค่าบริการให้คำปรึกษากับแพทย์ผ่านปิยะเวทออนไลน์ดังนี้
1.  0 – 10 นาที  ฟรี ไม่มีค่าบริการ
2. 10 – 30 นาที อัตราค่าบริการ ชาวไทย 300 บาท / ชาวต่างชาติ 500 บาท
3.30  นาทีขึ้นไป อัตราค่าบริการ ชาวไทย 500 บาท / ชาวต่างชาติ 700 บาท
 • ถ้าต้องการใบเสร็จรับเงินตัวจริงหลังชำระเงิน ต้องทำอย่างไร
หากคุณต้องการใบเสร็จรับเงินตัวจริง สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อประสานงานเพื่อแจ้งขอใบเสร็จรับเงินตัวจริง โดยแสดงหน้าจอรายการชำระเงินที่ต้องการออกใบเสร็จรับเงินตัวจริง หรือแสดงใบเสร็จที่ระบบส่งให้คุณทางอีเมลล์

 • บริการปิยะเวทออนไลน์(Telemedicine)
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  7 วันต่อสัปดาห์