Thai TH English EN Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN

ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (IVF)

      เนื่องจากสภาพแวดล้อมของสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน และอีกหลายๆปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้คนในยุคสมัยใหม่แต่งงานช้าขึ้น ซึ่งก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะการมีบุตรยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันหลังอายุ 35 ปีขึ้นไป ทำให้เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เริ่มมีการนำมาใช้รักษาภาวะมีบุตรยากมากขึ้น ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ของโรงพยาบาลปิยะเวทมีประสบการณ์การรักษาภาวะผู้มีบุตรยากมามากกว่า 10 ปี โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ ขณะเดียวกันทางศูนย์ IVF ของเรา ก็ไม่เคยหยุดพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้การรักษาเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ทำให้อัตราความสำเร็จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ทางศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ของเรายังมีการบริการแบบครบวงจร นอกจากบริการการรักษาแล้ว ทางเรายังมีบริการทางด้านการปรับสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นบริการเพื่อบำบัดสำหรับผู้มีภาวะการมีบุตรยากที่มีความเครียด โดยโรงพยาบาลปิยะเวทร่วมกับศูนย์สุขภาพและความงามตรัยญาให้บริการการนวดผ่อนคลาย ฝังเข็มและการบำบัดด้วยอาหาร (Food Therapy) ซึ่งเหล่านี้จะสามารถช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ให้สูงยิ่งขึ้น
       ทางโรงพยาบาลปิยะเวทและศูนย์สุขภาพและความงามตรัยญาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเสนอการบริการที่ครบวงจรให้แก่ผู้มาเข้ารักษาภาวะการมีบุตรยาก เมื่อท่านมาถึงที่นี้จะได้พบการบรรยากาศที่สบายๆ ในขณะเดียวกันก็จะพบกับความพร้อมในทุกๆด้าน ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองมาตร์ฐานการบริการจาก JCI ทำให้ท่านได้รับการดูแลรักษาทั้งสภาพร่างกายและจิตใจซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตัวท่านเอง และจะส่งเสริมตัวท่าน
นั้นเป็นคุณแม่ที่สมบูรณ์พร้อมยิ่งขึ้น

ทำไมต้องทำเด็กหลอดแก้วที่โรงพยาบาลปิยะเวท

1. เปิดให้บริการ >10 ปี
2. อัตราความสำเร็จ >75%
3. แพทย์เฉพาะทางด้านการรักษามีบุตรยากประสบการณ์ >400 เคส/ปี มาตรฐาน การรักษาเทียบเท่าระดับสากล
5. นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทำเคส ICSI >1,000 เคส/ปี
6. ห้องแลปเพาะเลี้ยงตัวอ่อนได้มาตรฐานระดับสากล อาทิเช่น กล้องมีความละเอียดสูง
7. หัตถการภายใน IVF-Chamber , ตู้เลี้ยงตัวอ่อนคุณภาพสูง, แช่แข็งด้วยวิธี Vitification, Mac Sperm ฯลฯ
8. ตรวจความผิดปกติของโครโมโซมหรือยีนส์ ด้วยวิธี NGS (PGT-A, PGT-M)
9. ราคาเหมาะสม
10. บริการอย่างมืออาชีพ

 ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์โรงพยาบาลปิยะเวท
 ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ตั้งอยู่ที่ชั้น 12 โรงพยาบาลปิยะเวท ให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาภาวะมีบุตรยากทั้งฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง รวมทั้งปัญหาความผิดปกติทางพันธุ์กรรม การแท้งซ้ำซาก และอื่นๆ เพื่อให้ผู้ป่วยมีครอบครัวที่สมบูรณ์ดังใจปราถนา

การทำเด็กหลอดแก้ว

 คือการรักษาผู้ป่วยที่มีบุตรยากอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นการนำอสุจิและไข่มาผสมกันจนเป็นตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์แล้วจึงทำการย้ายเข้าสู่โพรงมดลูก ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า การทำเด็กหลอดแก้วเป็นการรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์จึงมีอัตราความสำเร็จที่ค่อนข้างสูง
 เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี ทางศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ รพ.ปิยะเวท จึงมีทีมแพทย์และพยาบาลที่มากด้วยประสบการณ์และความสามารถคอยดูแลและบริการอย่างใกล้ชิด และเราจะไม่หยุดที่จะพัฒนาการบริการ รวมถึงเทคโนโลยีในการรักษา การตรวจโครโมโซม การตรวจยีนส์ให้พัฒนาระดับที่สูงขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ทารกแรกเกิดมีปัญหาโครโมโซมหรือยืนส์ในภายหลัง
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ให้บริการดังต่อไปนี้
 บริการให้คำปรึกษาภาวะมีบุตรยากโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการตรวจคัดกรองโรคทางพันธุ์กรรม ตรวจหาสาเหตุภาวะการมีบุตรยากตามสภาพของผู้ป่วยแต่ละรายให้การรักษาตามสาเหตุของผู้ป่วยที่มีภาวะมีบุตรยากใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจ สเปิร์ม เก็บไข่ และแช่แข็งตัวอ่อน

 

 

เทคโนโลยีการทำ IVF ระดับสากล

ทางศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ได้มีเทคโนโลยีมาตรฐานสากลที่ช่วยในการรักษาผู้มีภาวะมีบุตรยาก ซึ่งจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาให้ได้ผลมากยิ่งขึ้น
1. In Vitro Fertilization : IVF

2. Intracytoplasmic Sperm Injection ICSI : cSI คือเทคในโลยีการผสมเทียม ที่สามารถแก้ปัญหาคุณภาพและปริมาณสเป๊ร์มผิดปกติของฝ่ายชาย
3. Preimplantation Genetic Testing for Monogenetic Disorder : เทคโนโลยี PGT-M คือการตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมของตัวอ่อน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาตัวอ่อนมีความผิดปกติเฉพาะโรค
4. Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy
เทคโนโลยี PGT-A คือการตรวจสอบโครโมโซม 23 คู่ของตัวอ่อน สามารถตรวจสอบโรคดาวน์ชินโดรม และกลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ดได้
5. Next Generation Sequencing : เทคโนโลยีขั้นสูงของกรตรวจสอบโครโมโซมของตัวอ่อน เพื่อป้องกันทารกแรกเกิดมีโรคทางพันธุกรรมหรือเป็นพาหะโรคทางพันธุกรรม
6. Blastocyst Culture :การเลี้ยงตัวอ่อนก่อนใส่กลับเข้าไปในโพรงมดลูก (หลังจากทำการปฏิสนธิแล้ว จะเลี้ยงตัวอ่อน 5 วัน)การเพาะเลี้ยงตัวอ่อนนี้ (Blastocyst) จะช่วยให้ตัวอ่อนฝังตัวดีขึ้น และเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ให้สูงยิ่งขึ้น
7. Frozen Embryos Transfer :การย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็ง จะมีการนำตัวอ่อนที่ถูกแช่แข็งไว้มาผ่านกระบวนการการละลายตัวอ่อน (Thawing)ก่อนย้ายเข้าสู่มดลูกของมารดา เทคโนโลยีนี้จะช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จให้สูงขึ้น
8. Vitamin Increase Egg Quality :วิตามินที่ช่วยบำรุงให้คุณภาพไข่สูงขึ้น บำรุงให้ประสิทธิภาพการทำงานของรังไข่ดีขึ้นเพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จให้สูงยิ่งขึ้น

ห้องเพาะเลี้ยงตัวอ่อน (Laboratory Room)

ห้องเพาะเลี้ยงตัวอ่อนของ รพ. ปียะเวทได้รับมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ห้องเพาะเลี้ยงตัวอ่อน มีการแบ่งแยกพื้นที่ปฏิบัติการอย่างเหมาะสม โดยมีการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีขั้นสูง ห้องเพาะเลี้ยงมี
การควบคุมอุณหภูมิในการแช่แข็งไข่และสเปิร์มอย่างเหมาะสม อุณหภูมิและแสง หรือปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของตัวอ่อน ปลอดจากเชื้อแบคทีเรีย ห้องเพาะเลี้ยงตัวอ่อนปลอดสารเคมี ห้องคัด
ยกโรคทางพันธุกรรม ห้องเพาะเลี้ยงไข่และสเปิร์ม เป็นห้องฏิบัติการที่มีนักวิทยาศาสตร์เฉพาะทางเป็นผู้ดูแล เพื่อช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จของผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ห้องทำหัตถการเก็บไข่และย้ายตัวอ่อน (Operating Room)

หลังจากฝ่ายหญิงได้ทำการกระตุ้นไข่เรียบร้อยแล้ว แพทย์เฉพาะทางจะดำเนินการควบคุมการทำหัตถการเก็บไข่ ภายในห้องทำหัตถการอย่างเข้มงวด ห้องทำหัตถการนี้จะเตรียมพร้อมเพื่อให้เหมาะสมและสะดวกต่อการทำหัตถการอย่างสูงสุด มีอุปกรณ์ครบครันหลังจากผู้รับการรักษาถูกระงับความรู้สึกแล้ว จะมีแพทย์วิสัญญีดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการรักษา เพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้เข้ารับการรักษาอย่างดีที่สุด

 โรงพยาบาลปิยะเวทสามารถเพิ่มอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ของผู้เข้ารับบริการให้สูงมากยิ่งขึ้นได้ ในปี 2019 มีอัตราความสำเร็จสูงถึง 71% ถึงแม้ว่าอายุของฝ่ายหญิงจะมีผลกระทบต่ออัตราความสำเร็จ

 ในการตั้งครรภ์ค่อนข้างมาก แต่ทีมแพทย์ก็มีแนวทางการรักษาให้ผู้ป่วยที่มีอายุมากได้ประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ที่ผ่านมาทีมแพทย์ได้มีการรักษาผู้ป่วยชาวจีนและชาวเวียดนามที่มีอายุมากกว่า 45 ปีอย่างมุ่งมั่น จนผู้ป่วยสามารถประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ได้เป็นจำนวนมาก