บริการทางการแพทย์

ศูนย์อายุกรรม

ศูนย์หัวใจ

ศูนย์มะเร็ง

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์กุมารเวชกรรม

ศูนย์จักษุและเลสิค

ศูนย์ หู คอ จมูก

คลินิกสูติ-นรีเวช

ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ศูนย์สุขภาพและพัฒนาการเด็ก

ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน

ศูนย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ

ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์ศัลยกรรมสมองและระบบประสาท

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ (IVF)

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและหัวใจ

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT/ MRI Scanner