ศูนย์ดูแลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต

ศูนย์ดูแลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต (Neonatal Intensive Care Unit/NICU)

ให้บริการบำบัดพิเศษทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติ โดยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญในสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด มีความพร้อมสูงทั้งทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกทั้งยังมีกุมารแพทย์เฉพาะทางในสาขาอื่นที่พร้อมจะดูแลทารกที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลในระบบต่างๆ ด้วย เช่น
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ
 •  กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
 •  กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบต่อมไร้ท่อ
 •  กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเด็ก
 •  กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา
 •  กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคโลหิตวิทยา
 •  กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหาร
 •  กุมารศัลยศาสตร์
 •  กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 •  กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการ
 •  กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง