Thai TH English EN Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ 1 แถม 1

  • ร่างกายของคนเรามีการทำงานตลอดเวลาไม่เคยหยุดพัก แม้ในขณะที่กำลังนอนหลับ ส่งผลให้เกิดการเสื่อมสภาพไปตามการใช้งานและอายุ ประกอบกับลักษณะการดำเนินชีวิตประจำวันที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เพศ วัย โรคประจำตัว หรือแม้กระทั่งการที่บุคคลในครอบครัวเป็นหรือเคยเป็นโรคใดโรคหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดโรคทางกรรมพันธุ์ได้ ทั้งหมดย่อมทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคที่ต่างกัน การบำรุงรักษาและตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการประเมินภาวะสุขภาพ ค้นหาความเสี่ยงของการเกิดโรค ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนป้องกัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สร้างความเสี่ยงในการเกิดโรค หรือในกรณีที่เริ่มมีอาการผิดปกติก็จะได้หาแนวทางการป้องกันรักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อไม่ให้ลุกลามกลายเป็นโรคต่อไป

เงื่อนไขในการรับบริการ

  • ราคานี้รวมค่าแพทย์แล้ว
  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้-30 กันยายน 2565
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลปิยะเวท เปิดบริการ : 07.00 – 16.00 น. โทร : 02-129-5508