Thai TH English EN Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN

ตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก 5-14 ปี

  • เลี้ยงลูกน้อย ให้เติบโตแข็งแรงตามช่วงวัย โรงพยาบาลปิยะเวทขอเป็นส่วนหนึ่งในการ ดูแลสุขภาพของเด็กด้วยแพ็กเกจ ตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก 5-14 ปี การพาลูกน้อยไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอตามกำหนดนัดหมาย นั้น ก็เพื่อให้แพทย์ได้ตรวจสุขภาพลูกน้อยเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกเจริญเติบโตสมวัย มีน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มตามที่ควรจะเป็น พัฒนาการต่างๆ ก้าวหน้าไปอย่างเหมาะสม ได้รับอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับช่วงอายุของลูกในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่มากไม่น้อยเกินไป และสุดท้าย ลูกน้อยก็จะได้รับวัคซีนที่จำเป็นพร้อมกันไปด้วย