แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานในผู้ใหญ่ ท้าการตรวจวัดน้้าตาลในเลือด นิยมท้าโดยการตรวจ พลาสมากลูโคส หลังการอดอาหาร 8-12 ชั่วโมง โดยให้ อดอาหารในช่วงกลางคืน (ดื่มน้ำเปล่าได้) แล้วมาเจาะเลือด ในตอนเช้าก่อนรับประทานอาหารเช้า ซึ่งแพทย์หรือ บุคลากรทางการแพทย์จะแจ้งให้ผู้ที่จะรับการตรวจทราบ ก่อน แล้วจึงท้าการนัดมาเจาะเลือดเพื่อท้าการตรวจ
แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน

เงื่อนไขในการรับบริการ

  • ราคานี้รวมค่าแพทย์แล้ว
  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2565
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G โรงพยาบาลปิยะเวท เปิดทุกวัน เวลา 07.00-19.00 น. โทร : 061-397-9275