ตรวจสุขภาพคู่รัก

  • ในยุคปัจจุบันมีสิ่งกระตุ้นที่มีผลต่อความผิดปกติกับร่างกายของเราอยู่เป็นจำนวนมาก โรคบางชนิดไม่แสดงอาการจนกระทั่งสายเกินแก้อาจจะทำให้สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอช่วยให้อุ่นใจและคลายกังวลจากปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้การตรวจสุขภาพเป็นการตรวจสำหรับผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความเสี่ยงของโรค หรือโรคและภาวะต่างๆ ที่ยังไม่แสดงอาการ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดความรุนแรงและลดภาวะแทรกซ้อนของโรคนั้นๆ พร้อมทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาวอีกด้วย

สอบถามเพิ่มเติม

998 ถ.ริมคลองสามเสน (พระราม 9) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ฝ่ายบริการ

ข่าวสารกิจกรรม