วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูด HPV สำหรับเด็ก

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • แพ็กเกจนี้ใช้สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 9 -14 ปี ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาล OPD ในแพ็กเกจ
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ตรวจรักษา ยา และเวชภัณฑ์ ที่นอกเหนือจากรายการในแพ็กเกจนี้
  • สามารถผ่อนบัตรเครดิตได้สูงสุดถึง 10 เดือน
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและสิทธิพิเศษส่งเสริมการขายอื่นๆได้
  • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า