เชิดชูเกียรติเพิ่มภูมิสู้โควิด ทุกชีวิตปลอดภัย

นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล
กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน “เชิดชูเกียรติเพิ่มภูมิสู้โควิดทุกชีวิตปลอดภัยและเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ประเภท ความร่วมมือในการฉีดวัคซีนโควิด 19”
.
ซึ่งในวิกฤตที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้ให้ความร่วมมือในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแก่ประชาชนจำนวนกว่า 1.2 ล้านเข็ม อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยโควิดอีกจำนวนกว่า 1 แสนราย ตลอดจนสถานการณ์ดีขึ้นในปัจจุบัน
.
ณ โอกาสนี้ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงขอเชิดชูเกียรติแด่โรงพยาบาลปิยะเวทไว้ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖