ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

       “ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด” ตั้งอยู่ที่ชั้น 24 ของโรงพยาบาลปิยะเวท ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์เวชศาตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัดที่ทันสมัยที่สุด เราจึงได้รวบรวมนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาไว้ที่นี่  เพื่อเสริมผลของการรักษา และการฟื้นฟู ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอย่างนวัตกรรมทางการแพทย์ที่นำมาใช้ในศูนย์เวชศาตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด โรงพยาบาลปิยะเวท ในปัจจุบัน ได้แก่ 
       • หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู (Hybrid Assistive Limb)
       • เครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็ก (Transcranial magnetic stimulation – TMS)
       • เครื่องกระตุ้นเส้นประสาท และกล้ามเนื้อด้วยคลื่นแม่เหล็ก (Peripheral magnetic stimulation – PMS)
       • เครื่องนวดกระตุ้นการทำงานของหัวใจ (External counterpulsation – ECP)
       • ลู่วิ่งต้านแรงโน้มถ่วง (Anti-gravity treadmill)

นอกจากเครื่องมือที่ทันสมัยแล้ว เรายังมีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม ดังนี้

       • ตรวจประเมินความผิดปกติทางด้านระบบประสาท โครงสร้างร่างกาย พัฒนาการ การบาดเจ็บของข้อต่อ และกล้ามเนื้อ กลุ่มอาการปวด สมรรถภาพปอดและหัวใจ เพื่อวางแผนการรักษา และการฟื้นฟูอย่างครอบคลุม
       • ตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย เพื่อการวินิจฉัยโรคทางระบบประสาท
       • การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็ก โดยการกระตุ้นสมอง หรือระบบประสาทส่วนปลาย
       • การรักษาอาการปวดด้วยการฉีดยาเฉพาะที่ หรือการแทงเข็มที่จุดปวด (Dry needling)
       • การฉีดยาลดอาการเกร็งในผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท
       • ให้คำปรึกษาด้านการออกกำลังกายที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล
       • โรคทางระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมอง ไขสันหลังบาดเจ็บ ปลอกประสาทอักเสบ สมองพิการ ได้รับบาดเจ็บที่สมอง โรคของเส้นประสาทส่วนปลาย และพาร์กินสัน เป็นต้น
       • โรคปอด และหัวใจ
       • โรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
       • อาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน
       • อาการปวดเรื้อรัง
       • อาการเจ็บเต้านมหลังคลอด
       • การฟื้นฟูภายหลังการผ่าตัด
       • การฟื้นฟูภายหลังได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
       • ฝึกการใช้งานแขนและมือ
       • ฝึกการทำกิจวัตรประจำวัน และการทำกิจกรรมต่างๆ
       • ประเมิน และฝึกฟื้นฟูการกลืน
       • กระตุ้นพัฒนาการเด็ก
       • ประเมินความผิดปกติ และฝึกฟื้นฟูการพูด และการสื่อสาร
การนวดเพื่อรักษาอาการปวด ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ รักษาท่อน้ำนมอุดตันหลังคลอด หรือลดอาการบวม เป็นต้น ภายในศูนย์เวชศาตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัดแห่งนี้ ยังประกอบด้วยศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเฉพาะด้าน ได้แก่
       • “ศูนย์หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู” (Robotic Rehabilitation Center) ให้บริการฝึกฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยการใช้หุ่นยนต์ ในกลุ่มโรคทางระบบประสาทที่มีอาการอ่อนแรง และการเคลื่อนไหวผิดปกติ ที่ส่งผลต่อการเดินและการทรงตัว
       • “ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและหัวใจ” (Cardiopulmonary Rehabilitation Center) ให้บริการด้านกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ ปอด และหลอดเลือดส่วนปลายโดยเฉพาะ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และการทำงานของระบบหลอดเลือด หัวใจ และปอดด้วยการออกกำลังกายอย่างปลอดภัย ภายใต้การดูแลใกล้ชิดจากแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบำบัด