คณาจารย์และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธพ.10

10 ก.พ. 2566 : พญ.เจรียง จันทรกมล ประธานกรรมการบริษัทโรงพยาบาลปิยะเวท, นพ.วิทิต อรรถเวชกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทโรงพยาบาลปิยะเวท และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณาจารย์และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธพ.10) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงพยาบาลปิยะเวทและสถาบันสุขภาพความงามตรัยญา