Thai TH English EN Arabic AR Chinese (Simplified) ZH-CN
TAVI/TAVR นวัตกรรมเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด

TAVI/TAVR นวัตกรรมเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด

บทความโดย นพ.ศิริชัย วิริยะธนากร

บทความโดย นพ.ศิริชัย วิริยะธนากร

ศูนย์อายุรกรรมโรคหัวใจโรงพยาบาลปิยะเวท

ข้อมูลแพทย์

TAVI (transcatheter aortic valve implantation) หรือ TAVR (transcatheter aortic valve replacement) คือ หัตถการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (ลิ้นหัวใจเอออร์ติก, aortic valve) ผ่านทางสายสวนหลอดเลือดโดยไม่ต้องผ่าตัดเปิดหน้าอก ช่วยลดระยะเวลาพักฟื้น ฟื้นตัวเร็ว และลดความเสี่ยงจากการผ่าตัดใหญ่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัว

ความสำคัญของลิ้นหัวใจเอออร์ติก (aortic valve)

ลิ้นหัวใจเอออร์ติก (aortic valve) คือลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างหัวใจห้องล่างซ้าย (left ventricle) และหลอดเลือดแดงใหญ่ (aorta) หากเปรียบเทียบก็เหมือนเป็นประตูที่ปล่อยเลือดที่หัวใจสูบฉีดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย

ภาวะลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ (aortic valve stenosis)

 • มักเกิดจากลิ้นหัวใจมีการหนาตัว หรือมีการสะสมของหินปูน จนทำให้การเปิดของลิ้นลดลง โดยเมื่อลิ้นหัวใจตีบ จะส่งผลทำให้เลือดที่ส่งจากหัวใจออกไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ลดลง และเมื่อความตีบของลิ้นหัวใจรุนแรงถึงระดับหนึ่งจะส่งผลทำให้การทำงานของหัวใจแย่ลงด้วย
 • ความชุกของภาวะดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นตามอายุ โดยพบประมาณ 4% ที่ช่วงอายุ 70-79 ปี และประมาณ 10% ที่ช่วงอายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไป
 • อาการของผู้ป่วย ได้แก่ เหนื่อยง่าย เหนื่อยเวลาออกแรง หรือทำกิจกรรมต่างๆได้ลดลง บางรายอาจมีอาการแน่นหน้าอก หรือหน้ามืดเป็นลมได้ และเมื่ออาการรุนแรงมากขึ้นจะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหรือน้ำท่วมปอด อาการต่างๆเหล่านี้ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต อายุขัย และเพิ่มความเสี่ยงของการเสียชีวิตได้ ผู้ป่วยบางรายอาจตรวจพบจากการตรวจร่างกายหรือตรวจสุขภาพ 

ทำไมต้องเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

 • เมื่อลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบรุนแรง จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และหากมีภาวะหัวใจล้มเหลว จะส่งผลเพิ่มอัตราการนอนโรงพยาบาลและอาจมีอายุขัยสั้นลง การเปลี่ยนลิ้นหัวใจจะทำให้หัวใจสามารถกลับมาสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้ปกติ และลดแรงแรงดันที่ส่งผลต่อหัวใจเอง ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล และลดอัตราการเสียชีวิต
 • ในปัจจุบัน การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติก มีสองวิธีหลัก คือ การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ซึ่งเป็นการผ่าตัดใหญ่ผ่านทางหน้าอก และการเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านทางสายสวนหลอดเลือดบริเวณขา โดยไม่ต้องมีการผ่าตัดเปิดหน้าอก

ข้อดีของการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด ด้วยวิธี TAVI

การเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยการผ่าตัด จะมีการเปิดแผลขนาดใหญ่ที่หน้าอก ต้องใส่ท่อช่วยหายใจและดมยาสลบ รวมทั้งมีการใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม และมักใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นในโรงพยาบาลนานกว่า ในขณะที่ การเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านทางสายสวนหลอดเลือดที่ขาด้วยวิธี TAVI จะมีแผลขนาดเล็กที่บริเวณขาหนีบ ไม่ต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจระหว่างทำ ช่วยลดความเสี่ยงจากการผ่าตัดใหญ่ ลดความเสี่ยงจากการใส่ท่อและเครื่องช่วยหายใจ ลดความเจ็บปวดหลังทำหัตถการ และมีระยะเวลาฟื้นตัวที่เร็วกว่า สามารถกลับไปเคลื่อนไหว เดิน และใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วกว่า 

ใครที่เหมาะกับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจด้วยวิธี TAVI บ้าง

 • ผู้ป่วยลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบรุนแรง หรือตีบและรั่วร่วมกัน ที่มีภาวะ
 • อายุมาก (65-70 ปีขึ้นไป)
 • มีข้อห้ามในการผ่าตัด ไม่สามารถเข้ารับการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดได้
 • ผู้ที่มีความเสี่ยงในการผ่าตัด
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวหลายอย่าง
 • เคยผ่าตัดหัวใจ หรือเคยฉายรังสีบริเวณทรวงอกมาก่อน
 • ผู้ที่ปฏิเสธการผ่าตัด
 • โดยการพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมแพทย์ผู้รักษา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก

ขั้นตอนการเข้ารับการรักษาด้วยวิธี TAVI

 • หลังจากเข้ารับการตรวจและประเมินโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจแล้ว จะมีการนัดตรวจเพิ่มเติมเพื่อประเมินความรุนแรงของภาวะลิ้นหัวใจตีบ โดยการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (Echocardiography) และประเมินว่าสามารถเข้ารับการรักษาด้วยวิธี TAVI ได้หรือไม่ โดยจะมีการนัดทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ของหัวใจและหลอดเลือดแดง (CT angiography) เพื่อประเมินหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดบริเวณขา และประเมินขนาดของลิ้นหัวใจและความเสี่ยงจากการทำหัตถการ ในบางรายอาจต้องมีการนัดตรวจฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ (coronary angiography) เพิ่มเติมด้วย นอกจากนี้ ในรายที่มีโรคประจำตัวหลายอย่าง จะมีการเข้ามาร่วมดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เพื่อให้ผลการรักษาเป็นไปอย่างดีที่สุด
 • หลังจากผ่านขั้นตอนการประเมินและเตรียมความพร้อมผู้ป่วยแล้ว การทำ TAVI จะนัดผู้ป่วยเข้านอนโรงพยาบาลล่วงหน้า 1 วันก่อนทำหัตถการ สำหรับระยะเวลาในการทำหัตถการอยู่ที่ประมาณ 1-2 ชั่วโมง หลังจากเข้ารับการทำหัตถการ TAVI เรียบร้อยแล้ว ผู้ป่วยจะรู้สึกตัว ไม่ได้ให้ยานอนหลับหรือใส่ท่อช่วยหายใจต่อ ใช้เวลานอนพักฟื้นและสังเกตอาการที่โรงพยาบาลในห้องไอ.ซี.ยู. และห้องพิเศษ รวมประมาณ 4-5 วัน ก็จะสามารถกลับบ้านได้ โดยสามารถเดินและใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ และมีการนัดติดตามอาการที่ประมาณ 1 สัปดาห์

TAVI เปลี่ยนลิ้นหัวใจกับโรงพยาบาลปิยะเวท

ศูนย์อายุรกรรมโรคหัวใจ โรงพยาบาลปิยะเวท มุ่งเน้นนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทุกท่าน ได้มีการให้การรักษาด้วยการเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านทางสายสวน หรือ TAVI โดยทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและมีความชำนาญ ทั้งอายุรแพทย์โรคหัวใจ อายุรแพทย์ วิสัญญีแพทย์ ศัลยแพทย์โรคหัวใจ รังสีแพทย์ ทีมพยาบาล และเจ้าหน้าที่ห้องสวนหัวใจ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ตลอดจนมีความพร้อมของเทคโนโลยี และมาตรการรองรับต่างๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย คำนึงถึงทุกความเสี่ยงเพื่อลดภาวะแทรกซ้อน รวมทั้งปณิธานในการให้บริการและดูแลผู้ป่วยและญาติประดุจคนในครอบครัว

สอบถามรายละเอียดเพื่อทำการนัดหมาย

ศูนย์อายุรกรรมโรคหัวใจ โรงพยาบาลปิยะเวท โทร : 02-129-5555