เข่าเสื่อม รู้เร็ว ซ่อมได้ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเข่าเสมอไป

UKA ย่อมาจาก Unicompartmental Knee Arthroplasty คือการเปลี่ยนผิวข้อเทียมฝั่งเดียวของข้อเข่า
ข้อเข่า จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนย่อย คือ
1. ข้อฝั่งนอก (lateral compartment)
2. ข้อฝั่งด้านใน (medial compartment)
3. ข้อสะบ้า (patellofemoral compartment)

การผ่าตัดซ่อมเข่าคืออะไร?

  • การผ่าเปลี่ยนผิวข้อบางส่วน
  • นิยมแพร่หลายในอเมริกาและยุโรป
  • อายุการใช้งานไม่แตกต่างจากการเปลี่ยนข้อแบบเดิม  
ผ่าตัดซ่อมเข่า

ส่วนใหญ่แล้วการเสื่อมของข้อเข่ามักจะเริ่มเสื่อมจากฝั่งเดียวก่อน ร้อยละ 80 จะเสื่อมฝั่งด้านใน (medial compartment) ส่วนน้อยจะเสื่อมฝั่งด้านนอก (lateral compartment) มีคนไข้หลายรายที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมฝั่งเดียวมาปรึกษา การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อฝั่งเดียว หรือ UKA จึงมีประโยชน์มากในกรณีนี้

ข้อดีของ UKA (Unicompartmental Knee Arthroplasty)

✅ ถนอมเนื้อเยื่อ และไม่ตัดเส้นเอ็น ปวดน้อยกว่า
✅ เก็บผิวข้อเข่าส่วนยังดีอยู่ไว้
✅ เหมือนได้เข่าเดิมที่ดีกลับมา นั่งงอขา พับเพียบได้ รู้สึกเป็นธรรมชาติมากกว่า
✅ มีภาวะแทรกซ้อนน้อยลง เสียเลือดน้อยกว่าผ่าตัดแบบเดิม
✅ ฟื้นตัวรวดเร็วกว่า เริ่มเดินได้ภายใน 1-2 วัน

ข้อสำคัญ คือ ต้องเลือกคนไข้ที่เหมาะสมกับการผ่าตัดชนิดนี้

1. เสื่อมผิวข้อฝั่งเดียว อีกฝั่งยังดีอยู่ ประเมินจากการตรวจร่างกาย ภาพถ่าย X-ray (Valgus stress) และประเมินอีกทีในการผ่าตัด โดยแพทย์ผ่าตัดจะเตรียมข้อเข่าชนิดเปลี่ยนทั้งผิวข้อ (Total knee replacement) ไว้ด้วยเสมอ
2. เอ็นไขว้หน้า (ACL) ต้องปกติ ไม่ขาด ประเมินจากการตรวจร่างกาย และ Film เข่าในท่า lateral
3. เข่าต้องไม่โก่งผิดรูปมากเกินไป และควรงอเหยียดได้ดี
4. ไม่มีการสูญเสียข้อลูกสะบ้าฝั่งด้านนอก (lateral facet)

ใครบ้างที่เหมาะกับการผ่าตัดซ่อมเข่าด้วยวิธี UKA?