อัตราค่าห้องพยาบาลโรงพยาบาลปิยะเวท

ราคาห้องโรงพยาบาลปิยะเวท

STANDARD ROOM

DELUXE ROOM

PLATINUM ROOM

EXECUTIVE SUITE

PRESIDENT ROOM

6,170 บ./คืน

6,590 บ./คืน

12,100 บ./คืน

14,720 บ./คืน

17,350 บ./คืน

ค่าห้อง

ค่าบริการพยาบาล

ค่าบริการโรงพยาบาล

ค่าอาหาร

สำหรับต่างชาติ

มีรถรับส่ง

มีค่าล่าม

ค่าห้อง

ค่าบริการพยาบาล

ค่าบริการโรงพยาบาล

ค่าอาหาร

สำหรับต่างชาติ

มีรถรับส่ง

มีค่าล่าม

ค่าห้อง

ค่าบริการพยาบาล

ค่าบริการโรงพยาบาล

ค่าอาหาร

สำหรับต่างชาติ

มีรถรับส่ง

มีค่าล่าม

ค่าห้อง

ค่าบริการพยาบาล

ค่าบริการโรงพยาบาล

ค่าอาหาร

สำหรับต่างชาติ

มีรถรับส่ง

มีค่าล่าม

ค่าห้อง

ค่าบริการพยาบาล

ค่าบริการโรงพยาบาล

ค่าอาหาร

สำหรับต่างชาติ

มีรถรับส่ง

มีค่าล่าม