ปิยะเวท วิตามินซี เลมอน
 • เครื่องดื่มน้ำส้มผสมวิตามิน D รายแรกของประเทศที่เป็นสูตรสำหรับภูมิคุ้มกัน
 • วิจัยและพัฒนาสูตรโดยโรงพยาบาลปิยะเวท
 • มีส่วนผสมของวิตามิน D ชนิดเดียวกับที่ให้ผู้ป่วย COVID-19
 • ผลิตจากน้ำผลไม้จริงมีรสชาติและกลิ่นเหมือนผลไม้ธรรมชาติ
 • ไม่ใส่วัตถุกันเสีย
 • ปริมาณน้ำตาลต่ำได้รับเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพ
 • วิตามินดีนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • มี Vitamin B6,Vitamin B12, ZINC, FOLATE
 • มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
 • เครื่องดื่มวิตามิน D รายแรกของประเทศที่เป็นสูตรสำหรับ ภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะ
 • วิจัยและพัฒนาสูตรโดยโรงพยาบาลปิยะเวท
 • มีส่วนผสมของวิตามิน D ชนิดเดียวกับที่ให้ผู้ป่วย COVID-19 ในโรงพยาบาล
 • ผ่านกระบวนการกรองเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบ RO ฆ่าเชื้อ ด้วยระบบ UHT และบรรจุด้วยระบบปลอดเชื้อ (Cold Aseptic)
 • วิตามินดีนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
 • ไม่มีน้ำตาล (No Sugar)
 • มี Vitamin B6,Vitamin B12, ZINC, FOLATE
  (มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน)

วิตามินดีช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้จริงหรือไม่...

ทำไมต้องเป็นวิตามิน D

 • วิตามิน ดี ในเลือดของประชากรไทยกว่าครึ่งมีระดับความเข้มข้น
  ไม่เพียงพอตามมาตรฐานที่กำหนด
 • วิตามิน ดี ช่วยในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้น และลดการอักเสบ
 • วิตามิน ดี มีความคงตัวต่อความร้อนและออกซิเจนค่อนข้างดี

PIYAVATE VITAMIN WATER

อร่อยสดชื่น น้ำตาลน้อย หวานกำลังดี ผลิตจากน้ำส้มจริง พร้อมเติม วิตามินดี 300IU ที่มีส่วนช่วยในกระบวนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย

02-129-5588

เครื่องดื่มน้ำส้ม ผสมวิตามิน D รายแรกของ ที่เป็นสูตรสำหรับภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะ วิจัยและพัฒนาสูตรโดย โรงพยาบาลปิยะเวท