แผนที่และวิธีเดินทาง

ติดต่อ
โรงพยาบาล

曼谷都市区Huai Khwang区 Bang Kapi分区 Rim Klong Samsen路(拉玛 9 路)998号

邮政编:10310

电话号码:02 129 5555

传真号:02 246 9253

Contact Form

Scroll to Top