นพ.ประวิทย์ เปรมธีรสมบูรณ์

Specialty

Rehabilitation Medicine

Subspecialty

Medical license

27396

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2544 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย
2553 แพทย์ประจำบ้าน สาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
08.00-17.00
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 24
วันอังคาร
08.00-17.00
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 24
วันพุธ
08.00-17.00
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 24
วันพฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 24
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
08.00-17.00
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 24
Date
Time
Location
จันทร์
08.00-17.00
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 24
อังคาร
08.00-17.00
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 24
พุธ
08.00-17.00
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 24
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 24
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
08.00-17.00
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 24

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top