บริการทางการแพทย์

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

G Floor, open everyday
7:00-19:00 Tel. 02-129-5555

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 6 อาคารโรงพยาบาลปิยะเวท ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้รับบริการทุกช่วงวัย เพื่อให้ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดตามศักยภาพของแต่ละท่าน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและทีมแพทย์เฉพาะทางและทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์สูง เช่น นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักอรรถบำบัด และนักกายอุปกรณ์การบริการรักษาพยาบาลและบำบัดของศูนย์

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟูผสมผสาน เป็นการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาในด้านต่างๆ ได้แก่ โรคระบบข้อต่อกล้ามเนื้อ อาการอ่อนแรงหรือผิดปกติด้านการเคลื่อนไหวจากระบบประสาท
  • การตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยใช้เครื่องมือทางกายภาพ ได้แก่ Ultrasound combine with interferential wave, LASER, ANODYNE, Horizontal therapy, Odamed, EECP, Hyperbaric oxygen therapy
  • การทำกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัดที่ผ่านการฝึกอบรมและมีใบรับรอง เช่น การรักษาด้วยคลื่นความร้อนอัลตราซาวด์ การดึงหลัง การประคบร้อน การนวด การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า การฝึกการเคลื่อนไหวและทรงตัว การกายภาพปอดและทางเดินหายใจ และกายภาพระบบหัวใจและหลอดเลือด
  • กิจกรรมบำบัด โดยนักกิจกรรมบำบัดที่ผ่านการฝึกอบรมและมีใบรับรอง เช่น การกระตุ้นเมื่อเริ่มมีพัฒนาการ ฝึกการคิด ฝึกการรับรู้ การกระตุ้นกล้ามเนื้อเกี่ยวกับระบบช่องปาก การจัดการการเคี้ยวและกลืน
  • อรรถบำบัด คือการแก้ไขการพูดและทักษะการสื่อสาร ให้บริการอรรถบำบัดโดยนักอรรถบำบัดที่มีทักษะสูง บริการของเราครอบคลุมถึงการประเมินการพูด การฝึกพูดสำหรับผู้มีปัญหาด้านการสื่อสาร และภาวะหลังการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

คุณหมอให้ความรู้ :

บทความที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top