แพ็กเกจแนะนำ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่

ราคา 750 THB

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม (เข็ม2หรือ3)

ราคา 3,000 THB

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 13 สายพันธ์ุ (1เข็ม)

ราคา 3,700 THB

ศูนย์การรักษา

Scroll to Top