บริการทางการแพทย์

ศูนย์ศัลยกรรม

M Floor, open everyday
7:00-19:00 Tel. 02-129-5555

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปโรงพยาบาลปิยะเวท

ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลปิยะเวท ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคด้วยการผ่าตัด โดยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูง  ตามมาตรฐานสากกล ภายในการรับรอง   มาตรฐาน  ทั้ง HA (Hospital accredit) และ JCI

เป้าหมาย

1. รักษาโรคด้วยการผ่าตัด ทั้งศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมโรคเต้านม ศัลยกรรมโรคตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก การผ่าตัดแบบส่องกล้องและโรคอ้วน ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมระบบสมอง และศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
2. ดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจร
3. การดูแลผู้ป่วยแบบเป็นองค์รวม ด้วยทีมแพทย์สหสาขา
4. มีมาตรฐานการรักษาที่เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ขอบเขตการให้บริการ

1.  ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งก่อนมีอาการ เช่น โรคมะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมลูกหมาก
2. การผ่าตัดรักษาโรคแบบไม่ต้องนอนโรงพยาบาล (Out-patient) เช่น การผ่าตัดเล็ก ผ่าตัดก้อนเนื้อขนาดเล็ก ผ่าตัดก้อนไขมัน ผ่าตัดฝีจี้ตาปลา
3. การผ่าตัดแบบค้างคืนในโรงพยาบาล (In-patient)
4. การผ่าตัดโรคฉุกเฉิน เช่น ไส้ติ่งอักเสบ ถุงน้ำดีอักเสบ อุบัติเหตุทั่วไป
5. การผ่าตัดและรักษาก้อนเนื้องอกที่เต้านม มะเร็งเต้านม
6. การผ่าตัดและรักษาเนื้องอกและมะเร็งในตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี
7. การผ่าตัดและโรคระบบลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เช่น ริดสีดวงทวารหนัก ฝีคัณสูตร โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
8. การผ่าตัดแบบส่องกล้อง ได้แก่ ผ่าตัดส่องกล้องไส้ติ่งอักเสบ ผ่าตัดส่องกล้องนิ่วในถุงน้ำดี ผ่าตัดส่องกล้องไส้เลื่อน ผ่าตัดส่องกล้องต่อมไทยรอยด์
9. การผ่าตัดและรักษาโรคอ้วน เช่น การส่องกล้องใส่บอลลูนสำหรับรักษาโรคอ้วน การผ่าตัดส่องกล้องตัดกระเพาะอาหารในโรคอ้วน
10. การผ่าตัดและรักษาโรคทางระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น ส่องกล้องระบบทางเดินปัสสาวะ ส่องกล้องต่อมลูกหมาก  การยิงสลายนิ่วในท่อไตและกระเพาะปัสสาวะผ่าตัด  มะเร็งไตและกระเพาะปัสสาวะ
11. การผ่าตัดและรักษาโรคทางสมอง เช่น ผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทส่วนคอ การผ่าตัดเนื้องอกในสมอง
12. การผ่าตัดและรักษาโรคลิ้นหัวใจรั่ว ผ่าตัดรักษาเส้นเลือดหัวใจตีบ ผ่าตัดรักษาโรคปอดทั่วไปและมะเร็งปอดทั้งวิธีการผ่าตัดแผลใหญ่และการ ผ่าตัดแบบส่องกล้อง

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปโรงพยาบาลปิยะเวท

คุณหมอให้ความรู้ :

บทความที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top