โรงพยาบาลปิยะเวท

บริการดุจญาติมิตร

โรงพยาบาลปิยะเวท เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ระดับอินเตอร์เนชั่นแนล ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 25 ปี โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ปัจจุบันโรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลในประทศไทย (HA : Hospital Accreditation) และการรับรองมาตรฐานคุณภาพการรักษาพยาบาลและการบริการในระดับสากล (JCI : The Joint Commission International) ทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เลือกมาใช้บริการตรวจรักษาและฟื้นฟูสุขภาพด้วยดีมาตลอด

ที่นี่ให้บริการภายใต้แนวคิด ศูนย์รวมแห่งความเป็นเลิศ มุ่งเน้นการดูแลและรักษาแบบองค์รวม ด้วยศูนย์การแพทย์ที่โดดเด่นถึง 22 ศูนย์ โดยเป็นสถานพยาบาลขนาด 150 เตียง ประกอบด้วยอาคารหลักที่เป็นอาคารทันสมัยสูง 26 ชั้น ให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอก ห้องทำหัตถการ และห้องพักผู้ป่วยใน อาคาร Ideal Imaging Center อาคารสูง 6 ชั้น ตั้งอยู่ติดกับอาคารหลัก ให้บริการด้านการตรวจวินิจฉัยและตรวจสุขภาพ รวมถึงอาคารสถาบันสุขภาพและความงาม ตรัยญา ที่ตั้งอยู่ติดกับโรงพยาบาล ให้บริการด้านสุขภาพและความงามต่างๆ พื้นที่ให้บริการทั้งหมดของโรงพยาบาลตั้งอยู่บนถนนพระราม 9 ทางทิศตะวันออกของใจกลางกรุงเทพมหานคร อยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) และ รถไฟฟ้า (BTS) เพียง 1 กิโลเมตร สามารถเดินทางได้สะดวกทั้งทางรถสาธารณะ ทางด่วน และจากสนามบินสุวรรณภูมิ

โรงพยาบาลปิยะเวทรายล้อมด้วยบรรยากาศอบอุ่น ผ่อนคลาย มีศักยภาพโดดเด่นด้านงานบริการและเทคโนโลยีการรักษาที่ครอบคลุม พร้อมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาและบุคลากรผู้มากด้วยประสบการณ์ ทั้งยังเป็นโรงพยาบาลที่รับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่นๆ ที่ไม่มีอุปกรณ์และแพทย์เฉพาะทางอย่างเพียงพอ เพื่อรองรับการรักษาที่จะต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการรักษาเฉพาะโรคอีกด้วย นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังมีล่ามและบุคลากรที่พูดได้หลากหลายภาษา พร้อมให้บริการด้วยความใส่ใจ 

นอกจากบริการทางด้านการแพทย์แล้ว โรงพยาบาลปิยะเวทยังมีบริการด้านอื่นๆ อาทิ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ไว้อำนวยความสะดวกแก่ญาติมิตรที่เดินทางมาเยี่ยมผู้ป่วยจากต่างแดน อีกทั้งยังมีภัตตาคาร ร้านกาแฟ สหกรณ์ และร้านค้าต่างๆ ไว้คอยบริการท่านอีกด้วย

โรงพยาบาลปิยะเวทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้รับบริการ ด้วยมาตรฐานการดูแลระดับสากล

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลปิยะเวท เป็นโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ ในการให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวม ด้วยคุณภาพระดับสากล

พันธกิจ

1. ให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศอย่างเป็นองค์รวม สร้างประสบการณ์การดูแลที่ดีที่สุดแก่ผู้รับบริการ
2. เพิ่มศักยภาพบุคคลากรของโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับบริการ
3. มุ่งเน้นการสร้างสรรค์สังคมที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อให้เป็นสังคมที่มีสุขภาพดี

ค่านิยม H.E.A.R.T

H : Holistic : บริการแบบองค์รวม ทั้งกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ
E : Excellent : มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
A : Acceptability : รับผิดชอบต่อหน้าที่ วัดผลได้
R : Result Oriented : มุ่งเน้นผลลัพธ์ของงาน
T : Team Work : ทำงานเป็นทีม

Scroll to Top