โรงพยาบาลปิยะเวท

บริการดุจญาติมิตร

โรงพยาบาลปิยะเวท เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ระดับอินเตอร์เนชั่นแนล ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 25 ปี โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ปัจจุบันโรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลในประทศไทย (HA : Hospital Accreditation) และการรับรองมาตรฐานคุณภาพการรักษาพยาบาลและการบริการในระดับสากล (JCI : The Joint Commission International) ทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เลือกมาใช้บริการตรวจรักษาและฟื้นฟูสุขภาพด้วยดีมาตลอด

ที่นี่ให้บริการภายใต้แนวคิด ศูนย์รวมแห่งความเป็นเลิศ มุ่งเน้นการดูแลและรักษาแบบองค์รวม ด้วยศูนย์การแพทย์ที่โดดเด่นถึง 22 ศูนย์ โดยเป็นสถานพยาบาลขนาด 150 เตียง ประกอบด้วยอาคารหลักที่เป็นอาคารทันสมัยสูง 26 ชั้น ให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอก ห้องทำหัตถการ และห้องพักผู้ป่วยใน อาคาร Ideal Imaging Center อาคารสูง 6 ชั้น ตั้งอยู่ติดกับอาคารหลัก ให้บริการด้านการตรวจวินิจฉัยและตรวจสุขภาพ รวมถึงอาคารสถาบันสุขภาพและความงาม ตรัยญา ที่ตั้งอยู่ติดกับโรงพยาบาล ให้บริการด้านสุขภาพและความงามต่างๆ พื้นที่ให้บริการทั้งหมดของโรงพยาบาลตั้งอยู่บนถนนพระราม 9 ทางทิศตะวันออกของใจกลางกรุงเทพมหานคร อยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) และ รถไฟฟ้า (BTS) เพียง 1 กิโลเมตร สามารถเดินทางได้สะดวกทั้งทางรถสาธารณะ ทางด่วน และจากสนามบินสุวรรณภูมิ

โรงพยาบาลปิยะเวทรายล้อมด้วยบรรยากาศอบอุ่น ผ่อนคลาย มีศักยภาพโดดเด่นด้านงานบริการและเทคโนโลยีการรักษาที่ครอบคลุม พร้อมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาและบุคลากรผู้มากด้วยประสบการณ์ ทั้งยังเป็นโรงพยาบาลที่รับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่นๆ ที่ไม่มีอุปกรณ์และแพทย์เฉพาะทางอย่างเพียงพอ เพื่อรองรับการรักษาที่จะต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการรักษาเฉพาะโรคอีกด้วย นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังมีล่ามและบุคลากรที่พูดได้หลากหลายภาษา พร้อมให้บริการด้วยความใส่ใจ 

นอกจากบริการทางด้านการแพทย์แล้ว โรงพยาบาลปิยะเวทยังมีบริการด้านอื่นๆ อาทิ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ไว้อำนวยความสะดวกแก่ญาติมิตรที่เดินทางมาเยี่ยมผู้ป่วยจากต่างแดน อีกทั้งยังมีภัตตาคาร ร้านกาแฟ สหกรณ์ และร้านค้าต่างๆ ไว้คอยบริการท่านอีกด้วย

โรงพยาบาลปิยะเวทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้รับบริการ ด้วยมาตรฐานการดูแลระดับสากล

พญ. เจรียง จันทรกมล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาล
ในเครือบางปะกอกและโรงพยาบาลปิยะเวท

สุขภาพที่ดีย่อมเป็นที่ปรารถนาของมนุษย์ทุกคน ดังสุภาษิตที่ว่า “การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” การเริ่มต้นดูแลสุขภาพ สามารถเริ่มได้ทันที ตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก เนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตที่มีความเสี่ยง และบั่นทอนสุขภาพ ดังนั้น การดูแลสุขภาพ จึงเริ่มตั้งแต่ การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ การออกกำลังกาย การทานอาหารที่มีประโยชน์ การทำจิตใจให้ผ่องใส ไม่เกิดความเครียด เพราะสุขภาพกายและสุขภาพใจทั้ง 2 สิ่ง มีความเชื่อมโยงกัน หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งบกพร่อง ย่อมส่งผลกระทบต่ออีกส่วนตามไปด้วย เพื่อสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนยาว โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก จึงให้ความใส่ใจต่อการดูแลสุขภาพของท่านในทุกๆด้าน

นพ. วิทิต อรรถเวชกุล

กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)

เราให้บริการภายใต้แนวคิด “ศูนย์รวมแห่งความเป็นเลิศ” โดยมุ่งเน้นการรักษา และดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจร ซึ่งนอกจากบริการทางด้านการแพทย์แล้ว ที่โรงพยาบาลปิยะเวทเรายังมีบริการด้านอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิเช่น เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ไว้คอยบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ญาติ มิตร ลูก หลานผู้ป่วย ที่เดินทางมาเยี่ยมผู้ป่วยจากต่างจังหวัด อีกทั้งเรายังมีภัตตาคาร มุมกาแฟ ร้านดอกไม้ และร้านค้าต่าง ๆ ไว้คอยบริการท่านอีกด้วย

พญ. เจรียง จันทรกมล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาล
ในเครือบางปะกอกและโรงพยาบาลปิยะเวท

สุขภาพที่ดีย่อมเป็นที่ปรารถนาของมนุษย์ทุกคน ดังสุภาษิตที่ว่า “การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” การเริ่มต้นดูแลสุขภาพ สามารถเริ่มได้ทันที ตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก เนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตที่มีความเสี่ยง และบั่นทอนสุขภาพ ดังนั้น การดูแลสุขภาพ จึงเริ่มตั้งแต่ การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ การออกกำลังกาย การทานอาหารที่มีประโยชน์ การทำจิตใจให้ผ่องใส ไม่เกิดความเครียด เพราะสุขภาพกายและสุขภาพใจทั้ง 2 สิ่ง มีความเชื่อมโยงกัน หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งบกพร่อง ย่อมส่งผลกระทบต่ออีกส่วนตามไปด้วย เพื่อสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนยาว โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก จึงให้ความใส่ใจต่อการดูแลสุขภาพของท่านในทุกๆด้าน

นพ. วิทิต อรรถเวชกุล

กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)

เราให้บริการภายใต้แนวคิด “ศูนย์รวมแห่งความเป็นเลิศ” โดยมุ่งเน้นการรักษา และดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจร ซึ่งนอกจากบริการทางด้านการแพทย์แล้ว ที่โรงพยาบาลปิยะเวทเรายังมีบริการด้านอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิเช่น เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ไว้คอยบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ญาติ มิตร ลูก หลานผู้ป่วย ที่เดินทางมาเยี่ยมผู้ป่วยจากต่างจังหวัด อีกทั้งเรายังมีภัตตาคาร มุมกาแฟ ร้านดอกไม้ และร้านค้าต่าง ๆ ไว้คอยบริการท่านอีกด้วย

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลปิยะเวท เป็นโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ ในการให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวม ด้วยคุณภาพระดับสากล

พันธกิจ

1. ให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศอย่างเป็นองค์รวม สร้างประสบการณ์การดูแลที่ดีที่สุดแก่ผู้รับบริการ
2. เพิ่มศักยภาพบุคคลากรของโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับบริการ
3. มุ่งเน้นการสร้างสรรค์สังคมที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อให้เป็นสังคมที่มีสุขภาพดี

ค่านิยม H.E.A.R.T


H : Holistic : บริการแบบองค์รวม ทั้งกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ
E : Excellent : มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
A : Acceptability : เป็นที่ยอมรับในบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ
R : Responsibility : มีความรับผิดชอบ
T : Team Work : การทำงานเป็นทีม

รางวัลและการรับรอง

The Joint Commission International (JCI)
เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศภายใต้ JCAHO ของสหรัฐอเมริกามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ ความปลอดภัย และรับรองมาตรฐานคุณภาพแก่สถานพยาบาลทั่วโลกโดยข้อกำหนดของ JCI นั้นตั้งอยู่บนแนวทางการรักษาที่เป็นเลิศและเป็นสากลครอบคลุมทุกมิติการให้บริการรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ภายในโรงพยาบาล ผู้ประเมินคุณภาพของ JCI จะทำการตรวจสอบในทุกขั้นตอนของการดูแลรักษาผู้ป่วย

Hospital Accreditation (HA)
เป็นการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเช่นเดียวกับ JCI แต่รับรองโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.) ซึ่งเป็นองค์กรภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากองค์กรนานาชาติ ซึ่งโรงพยาบาลที่จะได้รับมาตรฐาน HA นั้นต้องผ่านการประเมินครอบคลุมทุกมิติของการให้บริการรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานเช่นกัน โรงพยาบาลปิยะเวท เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสากลตามมาตรฐานของ JCI และ HA ควบคู่กัน ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าโรงพยาบาลปิยะเวทมีระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอันดับแรก

รางวัลเชิดชูเกียรติ เพิ่มภูมิสู้โควิดทุกชีวิตปลอดภัย ประเภท ความร่วมมือในการฉีดวัคซีนโควิด-19
โรงพยาบาลปิยะเวท
ให้ไว้ ณ วันที่ 12 มกราคา 2566
มอบโดย
นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
ขอขอบคุณ โรงพยาบาลปิยะเวทที่ให้การสนับสนุน
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
เนื่องใน วันเวลาเกียรติยศ ๖๐ ปี
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
มอบโดย
(นายสมพร ใช้บางยาง)
นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

สำนักงานประกันสังคมโล่ประกาศเกียรติคุณ ครบรอบ ๓๒ ปีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม
๓ กันยายน ๒๕๖๕ แด่ นายแพทย์วิหิต อรรถวชกุล
ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕ ๖๔
มอบโดย
(นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์)
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

Muang Thai Life Assurance
Hospital Awards 2021
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ขอแสดงความยินดี
โรงพยาบาลปิยะเวท
Creativity GOLD AWARD

Muang Thai Life Assurance
MODERN Hospital Award 2015
ขอมอบโล่เกียรติยศ
รางวัลด้านการเป็นผู้นำในด้านการส่งเสริมการบริการ ดีเด่น
เป็นเกียรติแก่ โรงพยาบาลปิยะเวท
ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

กรุงเทพประกันชีวิต
SMART HOSPITAL Awards 2022
โรงพยาบาลปิยะเวท
รางวัลพิเศษ
ด้านการสนับสนุนการให้บริการลูกค้าในช่วงสถานการณ์โควิด
(Special Award for Customer Support Excellence During COVID-19)

THANKS & APPRECIATION
International Medical Service Center
Piyavate Hospital
A pleasure to express my deepest appreciation and gratitude for all your support and help Seeking nothing but the patient’s comfort and wellbeing

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ขอมอบรางวัลนี้
แด่
นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล
เพื่อเชิดชูเกียรติเป็น
“บุคคลดีเด่น”
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
ขอให้ท่านและครอบครัวจงประสพสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลตลอดไป

Scroll to Top