ทพญ.ชัญญา พิชญาสาธิต

สาขาความเชี่ยวชาญ

ทัตกรรมทั่วไป

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

20885

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2566 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
09.00-17.00
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
09.00-17.00
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top