ทพญ.ภัณฑภา คุณธนนิธิ

สาขาความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรรมปริทันตวิทยา

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

15857

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2560 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2565 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2565 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมปริทันตวิทยา

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
09.00-17.00น. week.1,3,5 09.00-12.00น. week.2,4
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
09.00-17.00น. week.1,3,5 09.00-12.00น. week.2,4
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top