นพ.ฉัตรชัย เชี่ยวชาญวิชาเวท

Specialty

จักษุวิทยา

Subspecialty

Medical license

50493

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2558 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2563 แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2566 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาต้อหิน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
08.00-13.00 (w.3)
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
08.00-13.00 (w.3)
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
อาทิตย์
-
-

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top