นพ.ภูริช ประณีตวตกุล

Specialty

โสต ศอ นาสิกวิทยา

Subspecialty

โรคกล่องเสียง , ความผิดปกติของสายเสียง

Medical license

17183

Languages

ไทย,อังกฤษ

Education

2534 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยามหิดล, กรุงเทพ, ไทย
2542 แพทย์ประจำบ้าน สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา,คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยามหิดล, กรุงเทพ, ไทย
2547 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขา Laryngology, Care of the Professional Voice, The American Institute for Voice and Ear Research, USA

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
16.00-18.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
14.00-17.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
16.00-18.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
14.00-17.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
อาทิตย์
-
-

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top