นพ.ภูริพัฒน์ พรวิศณุกูล

Specialty

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

Subspecialty

ศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้น

Medical license

50332

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2557 แพทยศาสตร์บัณฑิต , คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2563 แพทย์ประจำบ้าน ศัลยศาสตร์ทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2566 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้น โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
16.00-19.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
08.00-19.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
16.00-19.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
08.00-19.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top