นพ.ภูริพัฒน์ พรวิศณุกูล

สาขาความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้น

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

50332

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2557 แพทยศาสตร์บัณฑิต , คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2563 แพทย์ประจำบ้าน ศัลยศาสตร์ทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2566 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้น โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา, ไทย

วุฒิบัตร

2563 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมศัลยศาสตร์ทั่วไป
2566 ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้น

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
16.00-19.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
08.00-19.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
16.00-19.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
08.00-19.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top