นพ.วทัญญู เริงรื่น

สาขาความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ทั่วไป , ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

45988

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2556 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า , กรุงเทพ, ไทย
2563 แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า, กรุงเทพ, ไทย
2566 แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง โรงพยาบาลราชวิถี, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตร

2563 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์
2566 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
08.00-17.00
ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ชั้น 2
พุธ
08.00-17.00
ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ชั้น 2
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ชั้น 2
ศุกร์
08.00-17.00
ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ชั้น 2
เสาร์
08.00-17.00
ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ชั้น 2
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
08.00-17.00
ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ชั้น 2
พุธ
08.00-17.00
ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ชั้น 2
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ชั้น 2
ศุกร์
08.00-17.00
ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ชั้น 2
เสาร์
08.00-17.00
ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ชั้น 2
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top