นพ.วิชญ์ภาส ปุญญนิรันดร์

สาขาความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

60105

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2561 แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2 ), คณะแพทยศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
แพทย์ประจำบ้าน ศัลยศาสตร์ทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมศัลยศาสตร์ทั่วไป

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
18.00-20.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
อังคาร
18.00-20.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
พุธ
18.00-20.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
พฤหัสบดี
18.00-20.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
ศุกร์
18.00-20.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
เสาร์
08.00-12.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
อาทิตย์
08.00-12.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
18.00-20.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
อังคาร
18.00-20.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
พุธ
18.00-20.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
พฤหัสบดี
18.00-20.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
ศุกร์
18.00-20.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
เสาร์
08.00-12.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
อาทิตย์
08.00-12.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top