พญ.ธนพร กฤชเฟื่องฟู

Specialty

จักษุวิทยา

Subspecialty

จักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา

Medical license

49989

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2558 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2564 แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย
2566 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
17.00-19.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
17.00-19.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
08.00-12.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
Date
Time
Location
จันทร์
17.00-19.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
17.00-19.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
เสาร์
-
-
อาทิตย์
08.00-12.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top