พญ.ธนพร กฤชเฟื่องฟู

สาขาความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

49989

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2558 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2564 แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย
2566 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตร

2554 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา
2566 ประกาศนียบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
17.00-19.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
17.00-19.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
เสาร์
-
-
อาทิตย์
08.00-12.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
17.00-19.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
17.00-19.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
เสาร์
-
-
อาทิตย์
08.00-12.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top