พญ.ศศิวิมล ตันสงวน

สาขาความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

45622

ทักษาทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2556 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2563 แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ไทย
2565 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางเวลาของแพทย์

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
17.00-19.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
วันพุธ
17.00-19.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
17.00-19.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
พุธ
17.00-19.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– การนัดหมายต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน
– เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะติดต่อกลับหลังจากทำการนัดหมายแล้ว

Scroll to Top