พญ.อภิญญา จึงเจริญพาณิชย์

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

47293

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2556 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, ไทย
2562 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน, กรุงเทพฯ, ไทย
2564 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2549 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
2552 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
16.00-19.00
ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น G
ศุกร์
-
-
เสาร์
08.00-13.00
ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น G
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
16.00-19.00
ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น G
ศุกร์
-
-
เสาร์
08.00-13.00
ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น G
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top