พญ.แคทลียา ปิยะรัตนโยธิน

สาขาความเชี่ยวชาญ

Psychiatry

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

40209

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2553 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพ, ไทย
2557 แพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2557 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
17.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พฤหัสบดี
17.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
17.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พฤหัสบดี
17.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top